Systemstøtte sykehusapotekene

Tiltak 59 - Felles forprosjekt for systemstøtte for legemiddelkjeden og sykehusapotekene

Fase: Konsept

Prosjektleder: Jon Gausdal

​Kort prosjektbeskrivelse:

Kartlegg og anbefal systemstøtte for legemiddelområdet, med fokus på sykehusapotekforetakenes behov, og utarbeid felles konseptuelt målbilde for de fire helseregionene i forbindelse med utfasing av FarmaPro.

Direktiv