SAFEST - realisering

Tiltak 29

Fase: Realisering

Prosjektleder: Gro Ung

​Bakgrunn og behov:

Bakgrunnen er å forbedre legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk for å understøtte riktig forordning av legemidler i sykehusene. Målet har vært å realisere nasjonale løsninger med en kilde til oppdaterte legemiddelregisterdata.

Direktiv

Formål:

Prosjektets overordnede mål er at spesialisthelsetjenesten og andre kan benytte et felles nasjonalt legemiddelregister fremfor lokale løsninger for å oppnå:

  • Sikker, effektiv og korrekt ordinering, istandgjøring og håndtering av legemidler i spesialisthelsetjenesten.
  • Felles løsninger som fremmer kvalitet, og særlig standardisering.

Effekt og nyttebetraktninger:

Ønsket effekt ved gjennomføring av foreslåtte tiltak fra planleggingsfasen er som følger:

  • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering.
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til behandling av dette samt redusere antall liggedøgn.
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til pasienterstatning.
  • Redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering i spesialisthelsetjenesten, og dermed mer effektiv pasientbehandling.
  • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til legemiddelhåndtering innenfor regionene.
  • Fagsystemer, i tillegg til kurveløsning, som benytter medikament informasjon i spesialisthelsetjenesten kan nyttiggjøre seg data fra et felles nasjonalt legemiddelregister.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.