SAFEST

Tiltak 29

Fase: Realisering

Prosjektleder: Gro Ung

​Bakgrunn og behov:

Bakgrunnen er å forbedre legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk for å understøtte riktig forordning av legemidler i sykehusene. Målet har vært å realisere nasjonale løsninger med en kilde til oppdaterte legemiddelregisterdata.

Sluttrapport fra 29.4

Formål:

Prosjektets overordnede mål er at spesialisthelsetjenesten og andre kan benytte et felles nasjonalt legemiddelregister fremfor lokale løsninger for å oppnå:

  • Sikker, effektiv og korrekt ordinering, istandgjøring og håndtering av legemidler i spesialisthelsetjenesten.
  • Felles løsninger som fremmer kvalitet, og særlig standardisering.

Effekt og nyttebetraktninger:

Ønsket effekt ved gjennomføring av foreslåtte tiltak fra planleggingsfasen er som følger:

  • Mer presis ordinering vil gi færre feilmedisineringssituasjoner, øke kvaliteten i pasientbehandlingen og redusere faren for pasientskader og dødsfall relatert til feilmedisinering.
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til behandling av dette samt redusere antall liggedøgn.
  • Færre feilmedisineringer vil redusere utgifter knyttet til pasienterstatning.
  • Redusert tidsbruk knyttet til legemiddelhåndtering i spesialisthelsetjenesten, og dermed mer effektiv pasientbehandling.
  • Behov for færre lokale forvaltningsressurser knyttet til legemiddelhåndtering innenfor regionene.
  • Fagsystemer, i tillegg til kurveløsning, som benytter medikament informasjon i spesialisthelsetjenesten kan nyttiggjøre seg data fra et felles nasjonalt legemiddelregister.


Tiltak 29.4 SAFEST - planleggingsfase

Tiltak 29.5 SAFEST - realiseringsfase

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.