SAFEST

Tiltak 29.4

Fase: Planlegging
Prosjektleder: Gro Ung

Kort prosjektbeskrivelse:
Utarbeide krav til informasjon, informasjonsmodell og konseptuell tjenestebeskrivelse, utrede overordnede forvaltningsmodeller, og lage forslag til beslutningsdokumenter for realiseringsfase.

Direktiv