Prosjekt «Robust Mobilt Helsenett» inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte

 

​En viktig del av arbeidet i planfasen med prosjektet «Robust Mobilt Helsenett» er å få kartlagt hvilke løsninger som finnes i markedet. Denne kartleggingen gjøres med utgangspunkt i de konseptene som ble utarbeidet i den forrige fasen av prosjektet.

For å få gjennomført kartleggingen er det viktig med en tett dialog mot de leverandører, som antas å kunne tilby løsninger innen de aktuelle konseptene. Med bakgrunn i dette kalles inn til et dialogmøte mellom prosjektet og aktuelle leverandører.

Formålet med dialogmøtet er blant annet:

  • Prosjektet får presentert seg ovenfor den enkelte leverandør
  • Det opprettes kontakt direkte mellom prosjektet og enkelte tilbyder
  • Den enkelte leverandør får presentert sin løsning, eventuelt løsninger, ovenfor prosjektet
  • Det blir rom for dialog rundt de foreslåtte løsninger
  • Prosjektet får nyttige innspill til sitt videre arbeid i planfasen

Den videre planleggingen av planfasen i prosjektet vil være avhengig av hvilke løsninger som tilbys og hvilke modeller som er aktuelle for implementering og forvaltning av de anbefalte løsningene.

Dialogmøtet vil finne sted på hotell Park Inn, Gardermoen, den 09.01-10.01.2017. Prosjektet vil følge opp den enkelte leverandør for avtale tidspunkt for gjennomføring av møtet.

For mer informasjon se «Anskaffelse av Robust Mobilt Helsenett markedsdialog»

Ekstern link: Doffin TED