Robust mobilt helsenett

Tiltak 62

Sikrere og mer robust tilgang til helsenettet via mobil oppkobling.

En mer robust mobil tilgang til helsenettet vil forbedre tilgangen til dagens og fremtidige mobile tjenester som er avhengig av oppkobling mot helsenettet. Ved å etablere tjenesten ‘Robust Mobil Datakommunikasjon’1 vil primært ambulansene, men også andre kjøretøy som kan ha behov for mer robust dataoppkobling få en sikrere og mer robust tilgang til helsenettet. Dette både for å kunne tilby bedre robusthet for dagens mobile løsninger, og for å forberede for kommende løsninger som video, lyd/bilde overføring med mere . Det er tjenester som vil kreve større datatrafikk og tilnærmet kontinuerlig oppkobling. Dette gir mulighet for kontinuitet i diagnostikk, overvåking, behandling og dokumentasjon langs pasientforløp, fra nødmeldingsfase til sykehus.

Ved å innføre tjenesten ‘Robust Mobil Datakommunikasjon’ vil ambulansene i regionen ha en sikrere og mer robust tilgang til helsenettet via mobil oppkobling, og kan sende og motta data, lyd, bilder og video. Dette gir mulighet for: 

  • Kontinuitet i diagnostikk, overvåking, behandling og dokumentasjon langs pasientforløp, fra nødmeldingsfase til sykehus.
  • Bedre forberedelser for leger, som vil kunne benytte tiden pasienten er i ambulansen til å oppdatere seg om skade/sykdom og pasient.
  • Samme tilgang til informasjon for ambulansearbeidere, som for annet helsepersonell i pasient-/behandlingsforløpet.
  • Bedre beslutningsstøtte for ambulansearbeidere.
  • Felles situasjonsforståelse ved at aktørene i pasientforløpet har tilgang til samme informasjon.
  • Bedre pasientsikkerhet i den prehospitale tjenesten.


Pågående fase:

Robust mobilt helsenett - gjennomføringsfasen

Fase: Gjennomføring
Status: Pågående
Prosjektleder: Rune Holger Andersen

Nyheter fra prosjektet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.