Prehospital EPJ (P-EPJ)

Tiltak 60

Fase: Konsept (midlertidig stoppet)
Prosjektleder: Ikke Tilgjengelig

Prosjektet er foreløpig stoppet grunnet ressursutfordringer.

​Kort prosjektbeskrivelse:

Vurder og anbefal konsepter for regional og felles nasjonale løsninger for elektronisk pasientjournal for den prehospital verdikjede.

Direktiv