Prehospital EPJ (P-EPJ)

Tiltak 60

Fase: Konsept
Prosjektleder: IT

​Kort prosjektbeskrivelse:

Vurder og anbefal konsepter for regional og felles nasjonale løsninger for elektronisk pasientjournal for den prehospital verdikjede.

Direktiv