Dialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMK

Prosjektet som skal anskaffe ny teknologi til AMK-sentralene gjennomføres etter anskaffelsesformen «konkurransepreget dialog». Her kan du lese mer om prosessen, og hva som avklares i de ulike dialogfasene gjennom anskaffelsesprosessen.

​Prosjektet har i 2016 gjennomført flere dialogrunder med potensielle leverandører.

Dialogrundene er en del av anskaffelsen som gjennomføres etter formen konkurransepreget dialog (se illustrasjon av prosessen i bildet ovenfor). En konkurransepreget dialog gir oppdragsgiver mulighet til å invitere leverandører som er utvalgt gjennom prekvalifisering til dialog for sammen å diskutere hvordan løsningen kan bli designet og konkurransegrunnlaget bør formuleres, for å nå anskaffelsens målbilde. Etter gjennomførte dialoger kan oppdragsgiver be om et utkast til tilbud fra de utvalgte leverandørenefor å kunne teste kravspesifikasjon og evalueringsmodell. Deretter inviteres tilbyderne til å gi endelig tilbud, og kontrakt tildeles etter gjennomført evaluering. 

Prosjektet har nå gjennomført tre slike dialogrunder med tilbyderne, og to dialogrunder gjenstår. 

I første dialogrunde, som ble gjennomført i mai, fikk de utvalgte leverandørene presentere sine løsningsforslag og spørsmål og svar ble avklart mellom partene. Etter evaluering av løsningsforslagene ble det gjort et nedvalg til 5 tilbydere.  

I andre dialogrunde, som ble gjennomført i juni og august, ble det diskutert prinsippavklaringer for kontraktsformer, mulighetsrom for kommunikasjonsløsninger, integrasjoner og prediksjon.

Den tredje dialogrunden, som ble gjennomført i august/september, var basert på fem brukerhistorier (use cases). Formålet med brukerhistoriene var å tydeliggjøre ulike behov som oppdragsgiver/ AMK sentralene har og som den løsning som skal anskaffes må dekke. De fem brukerhistoriene var:

  1. Elektronisk bestilling - sykehusavdeling rekvirerer pasienttransport (planlagt forflytting)
  2. Hjertestans etter intoksikasjon - utrykning, flere bevisstløse personer
  3. Etappetransport og fly - teltbrann i Alta
  4. Stor hendelse – stor hendelse i Oslo
  5. Prediksjon - Ressursposisjonering basert på statistikk / historikk.

Prosjektet har i løpet av november 2016 startet dialogrunde nummer fire. I denne dialogrunde vil detaljering av åpne spørsmål fra tidligere dialoger og diskusjoner knyttet til gjenstående prinsippavklaringer bli gjennomført . Dialogrunde fire  avsluttes når gjenstående åpne spørsmål er lukket. Siste planlagte dialogrunde omfatter kontraktuelle og økonomiske forhold.

 
Kontakt:
Oddmund Aase, prosjektleder (oddmund.aase@nasjonalikt.no,  t+47 992 88 018)