Metode og verktøy

 

Prosjektmetodikk

Alle Nasjonal IKT prosjekter gjennomføres i henhold til Prosjektveiviseren (http://www.prosjektveiviseren.no/) DIFI sin anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av prosjekter i offentlige virksomheter. I tillegg benyttes PRINCE2 og andre rammeverk for god praksis fra Axelos (https://www.axelos.com/best-practice-solutions) der Prosjektveiviseren ikke er dekkende.
Veiledere i praktisk gjennomføring og maler tilpasses spesialisthelsetjenesten og er tilgjengelig for prosjektene.

Prosjektverktøy

Alle prosjekter har tilgang til en samhandlingsløsning tilpasset prosjekters behov og gjennomføring i henhold til Prosjektveiviseren.

Porteføljestyring av prosjekter

Nasjonal IKT har en porteføljefunksjon som sammen med de fire helseregionene identifiserer de riktige prosjektene å gjennomføre felles, og at prosjekter gjennomføres riktig. Metode og praksis som benyttes er Axelos Management of Portfolios (https://www.axelos.com/best-practice-solutions/mop).

Kandidater for felles prosjekt i spesialisthelsetjenesten

Kandidater til felles prosjekt meldes inn via porteføljefunksjonene i helseregionene, gjennom forumene Nasjonal IKT forvalter eller deltar i, eller gjennom arbeidet Nasjonal IKT gjennomfører sammen med helseregionene i å identifisere og prioritere de riktige prosjektene å gjennomføre felles.

Fant du det du lette etter?