Hva må regionene gjøre?

De regionale helseforetakene har ansvar for at alle virksomheter i egen region er tilstrekkelig forberedt på overgangen til modernisert folkeregister og at alle virksomheter i egen region har tatt i bruk modernisert folkeregister innen utgangen av 2021.

Dette betyr at regionene selv må ta ansvar for å:

Innføre bruk av digitale løsninger for produksjon av data til modernisert folkeregister. Dette innebærer å

 • Avklare ønsket omfang på løsninger for melding om fødsel og melding om dødsfall i egne helseforetak
 • Forberede og innføre løsninger for melding om fødsel og melding om dødsfall i egne helseforetak
 • Etablere avtaler og forvaltning av de nye løsningene som er samordnet og i tråd med nasjonal forvaltning
 • Sikre at tilhørende gevinster realiseres ute i egne helseforetak

Ta i bruk ny informasjonsplattform for å hente ut personopplysninger. Dette innebærer å

 • Kartlegge dagens bruk av data fra Folkeregisteret i tillegg til behov for tjenester mot modernisert Folkeregister
 • Utrede nødvendige endringer i egne IT-system for å kunne ta i bruk den nye informasjonsplattformen
 • Bestille og følge opp utvikling av nødvendige endringer i egne IT-system
 • Innføre endringer i egne IT-system
 • Etablere avtaler og forvaltning av ny informasjonsplattform som er samordnet og i tråd med nasjonal forvaltning
 • Sikre at tilhørende gevinster realiseres ute i egne helseforetak

Støtte for bruk av HelseID er en viktig forutsetning for å ta i bruk informasjonsplattformen

Informasjonsplattformen benytter HelseID for å autentisere brukere som benytter tjenester for produksjon og konsum av personopplysninger. For at IT-systemer i regionene skal kunne benytte APIer mot informasjonsplattformen for å produsere og konsumere personopplysninger må regionene

 • Integrere regional autentiseringsløsning med HelseID (bli identitetstilbyder)
 • Sørge for at leverandørene av IT-systemene som må endres implementerer støtte for bruk av HelseID

Les mer om hvordan dette kan gjøres på NHN sine sider om HelseID: https://www.nhn.no/helseid/kom-i-gang-med-helseid/

For de helseforetakene som ønsker å benytte webløsningene for å sende melding om dødsfall og melding om fødsel til modernisert folkeregister vil det være mulig å benytte disse uten å ha støtte for HelseID implementert i regionen. Brukerne kan da logge inn i løsningene ved bruk av ID-porten, men vil da ikke få automatisk innlogging (single sign-on). For at brukerne skal få automatisk innlogging med webløsningene må regionene integrere egen autentiseringsløsning med HelseID (bli identitetstilbyder).

For at webløsningene og API for melding om dødsfall og melding om fødsel skal kunne benyttes er det et krav at regionenes integrasjon med HelseID støtter sikkerhetsnivå 3 i henhold til dagens rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rammeverk-for-autentisering-og-uavviseli/id505958/

Krav til sikkerhetsnivå for konsumenttjenester vil variere per tjeneste og er under utredning av programmet MF Helse.


Viktige avhengigheter i regionene

Regionenes arbeid med å ta i bruk modernisert Folkeregister vil være avhengig av pågående og fremtidige initiativ i egen region og av avtaler med egne systemleverandører. Regionene oppfordres derfor til å samkjøre overgang til modernisert Folkeregister med pågående og fremtidige programmer, prosjekter og linjearbeid i egen region og at de koordinerer nødvendige endringer med egne systemleverandører.

Veiledere for overgang til modernisert folkeregister

Programmet MF Helse har i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet begynt å utforme et sett med veiledere som regionene kan velge å ta i bruk ved overgang til modernisert folkeregister. Disse vil bli publisert fortløpende.

Veiledere

VEILEDER MELDING OM DØDSFALL OG DØDSÅRSAK (TBA)
VEILEDER MELDING OM FØDSEL (TBA)
VEILEDER KONSUMENT (TBA)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.