Hva gjør Nasjonal IKT?

Nasjonal IKT har ansvar for å sikre at de regionale helseforetakene har tilstrekkelig informasjon og grunnlag for å ta i bruk modernisert folkeregister.

Nasjonal IKT har ansvar for å sikre at de regionale helseforetakene har tilstrekkelig informasjon og grunnlag for å ta i bruk modernisert folkeregister. Nasjonal IKT skal også sørge for at de regionale helseforetakene er tilstrekkelig koordinert under innføring av de nye tjenestene.

Det er viktig å sørge for at det etableres en interregional forvaltning av de nye tjenestene i spesialisthelsetjenesten. Forvaltningen skal være i tråd med en nasjonal forvaltning av den nye informasjonsplattformen.

For å ivareta dette ansvaret har Nasjonal IKT valgt å etablere følgende prosjekter i programmet MF Helse:

  • MF Helse Spesialisthelsetjenesten produsent (MF Helse SPHT produsent)
  • MF Helse Spesialisthelsetjenesten konsument (MF Helse SPHT konsument)

Prosjektet "MF Helse Spesialisthelsetjenesten Produsent" skal tilrettelegge for at ny løsning for melding om fødsel og digital løsning for melding om dødsfall blir innført i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet "MF Helse Spesialisthelsetjenesten Konsument" skal tilrettelegge for at spesialisthelsetjenesten får kartlagt og utført nødvendige endringer i IT-systemer som konsumerer data fra dagens folkeregister, slik at disse benytter ny informasjonsplattform. Prosjektet skal også tilrettelegge og koordinere for at nødvendige tilpasninger blir innført i spesialisthelsetjenesten.

Begge prosjektene har som mål å sikre en innføring i spesialisthelsetjenesten som fører til en standardisert bruk og forvaltning av de nye tjenestene på tvers av helseforetak og helseregioner og som er i tråd med nasjonal forvaltning på området. 

Prosjektene har et felles prosjektstyre som består av:

  • Representanter fra alle regionene
  • Porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT
  • Programleder i MF Helse

Prosjektstyreleder (fra Helse Vest) og porteføljeansvarlig fra Nasjonal IKT deltar også i MF Helse programstyre.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.