Hva betyr moderniseringen for spesialisthelsetjenesten?

Aktørene i spesialisthelsetjenesten må tilpasse seg modernisert Folkeregister innen utgangen av 2021 for å ikke miste tilgang til folkeregisteropplysninger.

Virksomhetene i spesialisthelsetjenesten er både produsenter og konsumenter av folkeregisteropplysninger. De produserer folkeregisteropplysninger ved at jordmødre og leger sender meldinger om fødsel og meldinger om dødsfall inn til dagens folkeregister. I tillegg er alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten konsumenter av folkeregisterinformasjon da de har kliniske og administrative IT-systemer som henter informasjon fra folkeregisteret.
 
For å tilpasse seg modernisert folkeregister må virksomheter i spesialisthelsetjenesten ta i bruk følgende tjenester før utangen av 2021:

 • Digital løsning for melding om dødsfall og dødsårsak
 • Oppdatert løsning for melding om fødsel
 • Oppdaterte tjenester for bruk av personopplysninger

Digital løsning for melding om dødsfall og dødsårsak

Den første endringen for helse- og omsorgssektoren, som kommer med modernisering av folkeregisteret, er digitalisering av melding om dødsfall og melding av dødsårsak. I dag er melding om dødsfall og dødsårsak ett felles skjema og prosessen inkluderer mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon gjentas i flere sektorer og feil og avvik oppstår som følge av manuelle overleveringer. Det tar også lang tid før samfunnet har informasjonen tilgjengelig. En ny, elektronisk løsning vil forenkle prosessene på tvers av sektorer, sørge for kortere saksbehandlingstid og bedre personvern.

Oppdatert løsning for melding om fødsel

Dagens løsning for å sende sivil melding om fødsel til folkeregisteret vil erstattes med tilsvarende løsning for modernisert folkeregister. Dette betyr at dagens webløsning for Automatisk Tildeling av Fødselsnummer (ATF) og teknisk grensesnitt mot ATF, som benyttes av fødesystemer i Helse Vest og Helse Midt-Norge, må erstattes av tilsvarende webløsning og teknisk grensesnitt som sender melding om fødsel til modernisert folkeregister. 

Oppdaterte tjenester for bruk av personopplysninger

Tjenester for bruk av personopplysninger, som gjøres tilgjengelig for sektoren, vil som en minimumsløsning speile tjenestene fra folkeregisteret, og eventuelt utvides med sektorspesifikk informasjon. Se her for informasjon om forbedret funksjonalitet i det moderniserte folkeregisteret: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/om/modernisering/  

De oppdaterte tjenestene vil gjøres tilgjengelig gjennom en felles informasjonsplattform fra Norsk Helsenett (NHN) som skal erstatte dagens tjenester mot PREG og InfoTorg. Målet er at alle aktører i helse- og omsorgssektoren skal hente personopplysninger direkte fra en felles informasjonsplattform for sektoren. Informasjonsplattformen vil tilby informasjon fra modernisert folkeregister og vil ha særskilt høy tilgjengelighet og mulighet for utvidede tjenester for personopplysninger, som er spesifikt ønsket i sektoren. Dette vil bidra til å sikre at alle virksomheter i sektoren har tilgang til enhetlige og oppdaterte personopplysninger til samme tid.

Oppsummert innebærer endringene:

 • Oppdaterte grensesnitt og tjenester for produksjon og konsum av persongrunndata
  • Overgang fra bruk av tjenester fra InfoTorg (EVRY) og PREG (NHN) til bruk av tjenester fra ny informasjonsplattform (NHN)
  • Overgang fra daglige uttrekk av data i filformat til fortløpende datakonsum gjennom bruk av webtjenester
 • Oppdatert informasjonsmodell for persongrunndata
  • Overgang fra dagens informasjonsmodell fra InfoTorg (EVRY) og PREG (NHN) til ny informasjonsmodell fra ny informasjonsplattform (NHN)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.