Bakgrunn for moderniseringen

Skatteetaten jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. I dag tar det opptil flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.

Moderniseringen betyr at

  • millioner av endringer som  i dag gjøres på papir, vil foregå ved løpende elektronisk oppdatering
  • manuell saksbehandling i stor grad erstattes med automatisert saksbehandling
  • tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert, reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder

Resultatet blir et folkeregister som leverer høyere kvalitet på opplysninger. Det betyr et bedre oppdatert register, raskere informasjonsutveksling, og en mer helhetlig identitetsforvaltning, gjennom elektronisk tildeling av d-nummer og innføring av identitetsgrunnlag.

Skatteetaten har en plan om at dagens folkeregister skal fases ut og erstattes av modernisert Folkeregister innen utgangen av 2021.

LES MER OM SKATTEDIREKTORATETS MODERNISERINGSARBEID HER

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å koordinere arbeid med å ta i bruk modernisert folkeregister i Helse- og omsorgssektoren. Direktoratet for e-helse har i den anledning etablert et «Felles samarbeidsprogram for moderniseringen av Folkeregisteret i Helse- og omsorgssektoren» (MF Helse).

LES MER OM PROGRAMMET MF HELSE HER

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.