Henvisning mellom HF

Tiltak 1001

Fase: Gjennomføring
Prosjektleder: Mona Syversen

Kort prosjektbeskrivelse:
Lage henvisningsmelding fra sykehus til sykehus og piloter i helse Sør-Øst RHF.

Direktiv