Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene

​Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene er en samordnet, oppdatert og publisert oversikt over IKT-prosjekter og programmer i helseregionene, Nasjonal IKT og de øvrige felleseide helseforetakene.

Målene med oversikten er å:

  • Øke antall hensiktsmessige felles prosjekter i spesialisthelsetjenesten som understøtter strategiene.
  • Redusere dupliserte prosjekter som gjør det samme slik at en unngår unødig ressursbruk.
  • Optimalisere og balansere bruk av ressurser i spesialisthelsetjenesten.
  • Optimalisere og balansere usikkerhet (risiko) i prosjektporteføljen.

Publisert oversikt oppdateres årlig.Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene, oversikt pr 1.8.2018 

Fant du det du lette etter?