Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene

​Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene er en samordnet, oppdatert og publisert oversikt over prosjekter og programmer i helseregionene og Nasjonal IKT. Oversikten publiseres to ganger årlig.

Oversikt pr 25.10.2016