Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet

Tiltak 70

Fase: Konsept

Status: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Jensen

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram er et femårig tiltak for å redusere pasientskader. Programmet blir koordinert av Helsedirektoratet, og har tre overordnede målsettinger:

 • Redusere pasientskader.
 • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet.
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.  

Pasientsikkerhetsprogrammet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten. Det fremgår av oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene og helseforetakene at det er obligatorisk å implementere relevante innsatsområder. Mange forbedringsteam arbeider med å implementere tiltak fra Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram på sykehus i Norge. 

Tiltak 70 "Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet" overordnede mål er å etablere løsning for elektronisk datafangst for alle innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet innen to år, fra og med prosjektets oppstart. Løsning for datafangst skal bygge på dagens IKT-plattformer og gjenbruk av strukturerte data. Det vil si at en må vurdere ulike konsept basert på dagens løsninger med bl.a. elektroniske pasientjournaler (EPJ) og elektroniske kurver som ulike alternativer.  

Valgt konsept skal bidra til at: 

 • Innrapportering av tiltak fra klinikkene til pasientsikkerhetsprogrammet skal forenkles
 • Data som innrapporteres skal kunne gjenbrukes til lokalt forbedringsarbeid
 • Data som innrapporteres skal kunne gjenbrukes til ledelsesinformasjon som viser status på grad av implementering av tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet  

Gevinsten av prosjektet vil være enklere, mer korrekte og tidsbesparende målinger som frigjør tid til andre viktige oppgaver i helsetjenesten. En naturlig konsekvens av elektronisk datafangst og enklere rapportering er at helseforetakene kan gå i gang med flere innsatsområder, og med det utvide sitt arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.   


Forventet ferdigstilt leveranse fra konseptfasen: april/mai 2018. 

 

Dokumenter

Mandat Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase

Tiltak 70 Konseptutredningsrapport 70 Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet v1.0.pdf 

Les mer om Pasientsikkerhetsprogrammet på http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no.

 

 

Nyheter fra prosjektet

 • 03.01.2019
  Konseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er levert

  Prosjektet ‘Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet’ går nå over i planleggingsfasen, der en skal starte konkret planlegging for å få på plass elektronisk datafangst for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.

Fant du det du lette etter?