Digitale innbyggertjenester

Kravstill og utvikle nasjonale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten.

Tiltak 2003
Prosjektfase: Gjennomføring
Prosjektleder: Line Ringheim