Intervju med delprosjektleder for Helhetlig virksomhet

Navn: Somayeh Bach

Rolle: Delprosjektleder for 'Helhetlig virksomhet'

"Jeg har siden mai blitt kjent med fantastiske, motiverte og løsningsorienterte medarbeidere i dette prosjektet."

 

 

Somayeh Bach og hennes prosjektteam skal sikre leveransene fra delprosjekt Helhetlig virksomhet


Hvor lenge har du vært involvert i prosjektet?

   - Jeg startet i dette spennende prosjektet i midten av mai, og har ansvaret for å forberede gjennomføringen av delprosjektet  

Hva har du for tidligere bakgrunn?

   - Jeg er innleid prosjektleder fra Deloitte. Min utdanningsbakgrunn er sykepleier med «Master of management» grad fra handelshøgskolen BI. Som sykepleier har jeg blant annet arbeidet med lungekreftpasienter og med intensiv behandling av pasienter med lungesykdommer. I tillegg har jeg arbeidet på postoperativ avdeling ved seksjon for operasjon og anestesi på Akershus Universitetssykehus. Jeg har også bakgrunn som helsepolitisk rådgiver fra Norsk sykepleierforbund. Der jobbet jeg blant annet som prosjektleder og med samfunnspolitiske problemstillinger innen helse. I Deloitte har jeg ledet flere prosjekter innen tema e-helse, både på regionalt- og helseforetaks nivå. I disse prosjektene har jeg arbeidet med implementering- og standardisering av elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten, og hatt ansvar for å sikre endringsprosesser, samt etablere- og lede beslutningsprosesser.  

Du har jobbet med prosjekter i helsesektoren før med andre ord, hva liker du best med det?

  - Helsesektoren er et meget komplekst og spennende system. Det er derfor vanskelig å plukke ut et område som jeg liker best. Pasientsikkerhet er jeg imidlertid meget opptatt av. Jeg har blant annet arbeidet med digitalisering av ulike kliniske arbeidsprosesser. Her har jeg arbeidet med forenkling og forbedring av digitale arbeidsprosesser og effektivisering av pasientflyt i spesialisthelsetjenesten. Dette med spesielt fokus på ivaretakelse av pasientsikkerheten.  

Hva er det viktigeste ditt delprosjekt «Helhetlig virksomhet» skal levere for å bidra til Digital patologi?

  - Helhetlig virksomhet skal utarbeide anbefalinger til standarder som skal bidra til at patologiavdelingene i Norge arbeider likere, raskere og fortsetter å sikre riktig diagnostikk. Et av de viktige områdene som dette delprosjektet må ha fokus på, er å bidra til at slike endringer er brukervennlige og tilfredsstiller fagområdets behov.

Hva tror du vil være de største utfordringene i delprosjektet ditt?  

  - Endringsprosesser er tidkrevende og komplekst. Prosjektet digital patologi kan omtales som en endringsreise. Det er viktig at vi under en slik reise sikrer at fagmiljøet er involvert i endringene og har eierskap til disse. Dette gjør vi blant annet gjennom involvering av fagressurser i prosjektgjennomføringen, og ved at vi sikrer bred forankring av prosjektet gjennom gode kommunikasjonsplaner.

Hva syns du er det beste med å være en del av prosjektet Digital patologi?

  - Jeg føler meg meget privilegert som får lov til å være med på å utforme patologifagets digitale fremtid. Jeg har siden mai blitt kjent med fantastiske, motiverte og løsningsorienterte medarbeidere i dette prosjektet. Jeg ser frem til å samarbeide videre med denne kompetente gruppen!  

Hvis du har spørsmål knyttet til delprosjektet 'Helhetlig virksomhet' og ønsker å komme i direktekontakt med Somayeh, kan du sende henne en epost: sobach@deloitte.no. For øvrige spørsmål knyttet til prosjektet 'Digital Patologi', vennligst kontakt prosjektleder Line Rodahl Dokset: lidoks@sykehuspartner.no