Kick-off møte i Trondheim

Kick-off møte i Trondheim startet gjennomføringsfasen i prosjektet Digital Patologi

Styret til Nasjonal IKT besluttet 22. mars oppstart av første gjennomføringsfase for prosjektet Digital Patologi, og prosjektet gjennomførte kick-off 22.–23. mai i Trondheim. Prosjektet startet februar 2016, og etter en grundig forberedelse skal det nå settes i gang med å levere tiltak på nasjonalt nivå.

Prosjektdeltakere etter et vellykket kick-off møte sammen med vert Harald Aarset, leder av patologiavdelingen i Trondheim. Etter foredrag og diskusjoner gleder gjengen seg til en omvisning på patologiavdelingen i Trondheim.

​Dette krever arbeidskraft og derfor er prosjektgruppen utvidet med flere prosjektdeltakere. Det er kommet til 3 delprosjektledere, flere arkitekter, patologer, bioingeniører og IKT fagpersoner samt eksperter fra Direktoratet for e-helse og Kreftregisteret. Om lag 25 prosjektdeltakere skal nå arbeide for å realisere prosjektets ambisiøse mål. De første leveransene er planlagt ved årsskiftet 2018/2019.

Kick-off ble avsluttet med en omvisning på avdeling for patologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Avdelingen har for kort tid siden implementert 2 digitale snittskannere og får nå verdifull erfaring i å arbeide med digital arbeidsflyt. At patologene ikke lenger må være på samme sted som vevsprøven gir store muligheter for enklere samarbeid og bedre utnyttelse av knappe patologressurser.