Planleggingsfasen i Digital patologi har startet

 Oppstart av planleggingsfasen for tiltak 61.1 Digital patologi er igangsatt. Sammen med sluttrapporten for tiltak 61 Digital Patologi konseptfase - konseptfase er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk. Prosjektgruppen går nå i gang med å planlegge gjennomføringen av disse.

Foto: Haukeland Universitetssykehus
 

​I perioden februar 2016 – mai 2017 har det vært gjennomført en konseptfase i prosjekt Digital patologi. Hensikten med konseptfasen har vært å undersøke muligheter og nytteeffekter ved digitalisering innenfor patologiområdet.

Studiene i konseptfasen har omfattet:

  • Dagens arbeidsprosesser
  • Erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Erfaringer og bruk av digital patologi i utlandet
  • Organisering og arbeidsprosesser
  • Behov for standardisering
  • Funksjonelt målbilde
  • Teknisk målbilde

For å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk har prosjektgruppen foreslått et utvalg av nasjonale prosjekter innenfor følgende områder:

  • Samhandling
  • Prosess og kvalitet
  • Svarrapportering
  • Lagring
  • Kompetanse
  • Rapport, monitorering og finansiering

Planleggingsfasen skal utarbeide tidsplaner, gevinstvurderinger, ressursbehov og finansieringsbehov for de foreslåtte prosjektene. Det skal også leveres samordnede planer for interregionale og regionale prosjekter på et overordnet nivå, for å vise gjensidige avhengigheter.


Kart over ulike identifiserte tiltak gruppert til prosjektforslag
Kart over ulike identifiserte tiltak gruppert til prosjektforslag


Ved spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt med prosjektleder Line Rodahl Dokset
lidoks@sykehuspartner.no