Raskere og sikrere diagnostikk

Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk.

 

Nasjonalt IKT HF startet 5. februar 2016 opp en konseptstudie for å se på behovet og nytteeffekter av digitalisering innenfor patologiområdet. Studien mener at en av de viktigste effekter er mulighet for økt samhandling. Økt samhandling vil kunne gi patologiavdelingene mer effektive arbeidsprosesser. For pasientene betyr dette raskere og mer sikrere diagnoser.
Konseptutredningen har omfattet:

  • Dagens arbeidsprosesser
  • Erfaringer fra tidligere prosjekter
  • Erfaringer og bruk av digital patologi i utlandet
  • Organisering og arbeidsprosesser
  • Behov for standardisering
  • Funksjonelt målbilde
  • Teknisk målbilde

For å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk foreslår prosjektgruppen et utvalg av nasjonale prosjekter, med en gjensidig avhengighet til planlagte, og pågående, regionale gjennomføringsprosjekter.
Fokusområdene for de ulike prosjektforslagene i den nasjonale konseptstudien er følgende:

  • Samhandling
  • Prosess og kvalitet
  • Svarrapportering
  • Lagring
  • Kompetanse
  • Rapport, monitorering og finansiering

digi pati.png

Figur – Kart over ulike identifiserte tiltak gruppert til prosjektforslag

Styret for Nasjonal IKT HF har vedtatt å avslutte konseptfasen og er positive til oppstart av en planleggingsfase. Administrasjonen vil sammen med helseregionene arbeide med å få allokert nøkkelressurser. Estimert oppstart for planleggingsfasen er tidlig høst 2017.

Link til animasjonsfilm utarbeidet som et produkt av konseptstudien:  

https://www.youtube.com/watch?v=c_fJSeOEAY8