Digital patologi konseptfase

Tiltak 61

Fase: Konsept
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Kartlegg dagens situasjon, undersøk mulighetene som innføring av digital patologi gir, vurder hvilke områder som egner seg for felles nasjonalt konsept, og foreslå felles nasjonalt målbilde som dekker arbeidsprosesser, organisering, retningslinjer og standarder for bruk av utstyr, og teknisk målbilde med fokus på samhandling innenfor og på tvers av helseforetak.

Direktiv

Sluttrapport

Leveranser

 

Hovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdfHovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdf
Hovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdfHovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdf
Hovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdfHovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdf
Hovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdfHovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdf
Hovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdfHovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdf
Hovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdfHovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdf
Hovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdfHovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdf
Hovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdfHovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdf
TIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/TIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdfTIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdf
Tiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Tiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdfTiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdf

Nyheter fra konseptfasen

  • 23.05.2017
    Raskere og sikrere diagnostikk

    Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.