Tiltak 61

Digital patologi konseptfase

Fase: Konsept
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Kartlegg dagens situasjon, undersøk mulighetene som innføring av digital patologi gir, vurder hvilke områder som egner seg for felles nasjonalt konsept, og foreslå felles nasjonalt målbilde som dekker arbeidsprosesser, organisering, retningslinjer og standarder for bruk av utstyr, og teknisk målbilde med fokus på samhandling innenfor og på tvers av helseforetak.

Direktiv

Sluttrapport

Leveranser

 

Hovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdfHovedprodukt 1 - Dagens organisering og arbeidsprosesser.pdfpdf2846761
Hovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdfHovedprodukt 2 - Erfaringer fra regionale prosjekter.pdfpdf723520
Hovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdfHovedprodukt 3 - Erfaringer fra patologmiljøer i utlandet innenfor aktuelle områder.pdfpdf2356805
Hovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdfHovedprodukt 4 - Allerede igangsatte prosjekter og vurdering av samarbeid.pdfpdf910104
Hovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdfHovedprodukt 5 - Funksjonelt målbilde på et felles nasjonalt nivå.pdfpdf1504869
Hovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdfHovedprodukt 6 -Organisering og tilhørende arbeidsprosesser.pdfpdf1269692
Hovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdfHovedprodukt 7 -Standarder og formater.pdfpdf2474667
Hovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Hovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdfHovedprodukt 8 -Teknisk målbilde.pdfpdf2099984
TIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/TIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdfTIltak 61 NIKT Tiltakskort.pdfpdf1151718
Tiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Prosjekter/Digital patologi/Tiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdfTiltak 61 NIKT Business Case Digital patologi.pdfpdf1120882

Fant du det du lette etter?