Digital patologi gjennomføringsfase

Tiltak 61.3

Fase: Gjennomføring
Status: Pågående
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Formålet med Nasjonal IKTs prosjekt 61 'Digital patologi' er å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger, gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra rekvirering av prøven til svar foreligger.

Den overordnede hensikten med å gjennomføre prosjektet, er å:

  • Tilrettelegge for nasjonal samhandling mellom landets patologiavdelinger
  • Effektivisere arbeidsoppgavene i patologiavdelingene
  • Effektivisere arbeidet i grenseflaten mellom rekvirent og patolog
  • Effektivisere innrapportering til sentrale helseregistre (Kreftregisteret og Folkehelseinstituttet)


Styringsdokumentasjon:


Leveranser:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.