Digital patologi gjennomføringsfase

Tiltak 61.3

Fase: Gjennomføring
Status: Pågående
Prosjektleder: Marit Westfal-Larsen - for delfase 2

Kort fasebeskrivelse:

Delfasen 1 forberede legger grunnstrukturen for de etterfølgende to gjennomføringsfasene. Delfasen 1 ble avsluttet i 2018. Under presenteres sentrale leveranser i fasen: 

 • Etablering av fagnettverk 
 • Etablering av Nasjonalt forum for digital patologi 
 • Nasjonal prøvemerking - utredning 
 • Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt 
 • Løsningsforslag ePat

I delfasen 2 standardisere, startet opp i begynnelsen av 2019, og bygger prosjektet videre på grunnstrukturen, med konkrete nasjonale strukturer. Disse er listet opp under: 

 • Drift og forvaltning av ePat 
 • Kravspesifikasjon ePat 
 • Leverandørkontrakt ePat 
 • Detaljert løsningsdesign og ROS ePat 
 • Nasjonal prøvemerking - veileder og opplæringsmateriell 
 • Standardiserte nasjonale svarrapporter 
 • Standardiserte nasjonale rekvisisjoner 
 • Overføre informasjon til registre 
 • Veileder for validering og kontroll i lab 
 • Anbefaling for nasjonal rapporteringsstruktur 
 • Anbefaling for patologens arbeidsplass 
 • Pilotering av utvalgte områder 

Delfasen 3 samhandle bygger videre på leveransene fra fasen standardisere, og faktisk samhandling. Videre opprettes en nasjonal undervisningsløsning. Under listes de sentrale leveransene: 

 • Nasjonal løsning for undervisning 
 • Overføre informasjon til undervisning 
 • Overføre informasjon til forskning


Styringsdokumentasjon og leveranser for delfase 1 - Forberede :

Leveranser:


Styringsdokumentasjon og leveranser for delfase 2 - Standardisere:

Mandat

Styringsdokument

Faseplan

Fant du det du lette etter?