Digital patologi - planleggingsfasen

Tiltak 61.1

Fase: Planlegging
Status: Pågående
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Planlegging av foreslåtte prosjekter fra konseptfasen for å nå fremtidsbildet Digital Patologi, og utrede en nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt.

Administrative dokumenter:Mandat

Avslutta faser:

Tiltak 61 Digital patologi - konseptfasen