Digital patologi

Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger.

​Formålet med prosjektet 'Digital patologi' er å forbedre pasientforløpet gjennom kortere utredningstid, raskere og mer presise prøvesvar, øke pasientsikkerhet, øke utnyttelsen av den samlede ekspertise og kapasitet ved patologi-avdelingene, styrke utdanningen og opprettholde rekrutteringen til patologifaget.

Nyheter fra prosjektet

 • 13.08.2018
  Kick-off møte i Trondheim

  Styret til Nasjonal IKT besluttet 22. mars oppstart av første gjennomføringsfase for prosjektet Digital Patologi, og prosjektet gjennomførte Kick-off 22.–23. mai i Trondheim.

 • 17.10.2017
  Planleggingsfasen i Digital patologi har startet

  Prosjektgruppen er i gang med å planlegge prosjektgjennomføring av flere forslag som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk.

 • 23.05.2017
  Raskere og sikrere diagnostikk

  Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.