Digital patologi

Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger.

​Formålet med prosjektet 'Digital patologi' er å forbedre pasientforløpet gjennom kortere utredningstid, raskere og mer presise prøvesvar, øke pasientsikkerhet, øke utnyttelsen av den samlede ekspertise og kapasitet ved patologi-avdelingene, styrke utdanningen og opprettholde rekrutteringen til patologifaget.

Pågående fase:

Digital patologi - gjennomføring

Avsluttede faser:

Digital patologi - planlegging

Digital patologi - konsept

Fant du det du lette etter?