Digital patologi

Tiltak 61

Fase: Konsept
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Kartlegg dagens situasjon, undersøk mulighetene som innføring av digital patologi gir, vurder hvilke områder som egner seg for felles nasjonalt konsept, og foreslå felles nasjonalt målbilde som dekker arbeidsprosesser, organisering, retningslinjer og standarder for bruk av utstyr, og teknisk målbilde med fokus på samhandling innenfor og på tvers av helseforetak.

Direktiv


Nyheter fra prosjektet

  • 23.05.2017
    Raskere og sikrere diagnostikk

    Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...