Digital patologi

Tiltak 61

Fase: Konsept
Prosjektleder: Line Rodahl Dokset

Kort prosjektbeskrivelse:

Kartlegg dagens situasjon, undersøk mulighetene som innføring av digital patologi gir, vurder hvilke områder som egner seg for felles nasjonalt konsept, og foreslå felles nasjonalt målbilde som dekker arbeidsprosesser, organisering, retningslinjer og standarder for bruk av utstyr, og teknisk målbilde med fokus på samhandling innenfor og på tvers av helseforetak.

Direktiv