Utredning organisering felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP)

Tiltak: 73
Prosjektfase: Utredning - avsluttet
Prosjektleder: Ørjan Bye

 

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har vært i forvaltning siden 1. januar 2017. Løsningen eies av nasjonalt systemeierforum, som per i dag er de fire RHF-kommunikasjonsdirektørene. Det operative ansvaret ligger hos Nasjonalt redaksjonsråd, som ledes av en ansatt (100 %-stilling). I tillegg er åtte representanter avgitt fra sine HF/RHF i om lag 20-25 % stilling, for å ivareta mandatet til nasjonalt redaksjonsråd.

Det unike med felles nettløsning er at det er én felles teknisk løsning som utvikles i fellesskap mellom helseforetak i Norge. Løsningen består i dag av over 40 nettsteder; alle sykehusene, IKT-selskapene, apotekene, RHF-ene, heleide selskaper, samt at seks privat ideelle sykehus med driftsavtale i Vest, skal lansere i september. Private ideelle med driftsavtale i sør-øst har startet arbeidet. Felles nettløsning driftes av Direktoratet for e-helse og NHN.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har utarbeidet dokument ‘Strategi og målbilde fram mot 2020 - Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten’. Strategien skal ligge til grunn for utvikling av felles nettløsning, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Målet med Nasjonal IKTs utredningsprosjekt er å foreslå en solid og framtidsrettet organisering av forvaltning, drift og utvikling av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten som understøtter målsetningene som er beskrevet i strategien.

Les alt om oppstart og status på prosjektet da det startet HER.

Utredningen er under ferdigstillelse og forventes avsluttet i løpet av mai 2019.

Leveranser

Innspill til utredning for fremtidig organisering av FNSP


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.