Utredning organisering felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP)

Tiltak: 73
Prosjektfase: Utredning - avsluttet
Prosjektleder: Ørjan Bye

 

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har vært i forvaltning siden 1. januar 2017. Løsningen eies av nasjonalt systemeierforum, som per i dag er de fire RHF-kommunikasjonsdirektørene. Det operative ansvaret ligger hos Nasjonalt redaksjonsråd, som ledes av en ansatt (100 %-stilling). I tillegg er åtte representanter avgitt fra sine HF/RHF i om lag 20-25 % stilling, for å ivareta mandatet til nasjonalt redaksjonsråd.

Det unike med felles nettløsning er at det er én felles teknisk løsning som utvikles i fellesskap mellom helseforetak i Norge. Løsningen består i dag av over 40 nettsteder; alle sykehusene, IKT-selskapene, apotekene, RHF-ene, heleide selskaper, samt at seks privat ideelle sykehus med driftsavtale i Vest, skal lansere i september. Private ideelle med driftsavtale i sør-øst har startet arbeidet. Felles nettløsning driftes av Direktoratet for e-helse og NHN.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har utarbeidet dokument ‘Strategi og målbilde fram mot 2020 - Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten’. Strategien skal ligge til grunn for utvikling av felles nettløsning, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Målet med Nasjonal IKTs utredningsprosjekt er å foreslå en solid og framtidsrettet organisering av forvaltning, drift og utvikling av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten som understøtter målsetningene som er beskrevet i strategien.

Les alt om oppstart og status på prosjektet da det startet HER.

Utredningen er under ferdigstillelse og forventes avsluttet i løpet av mai 2019.

Leveranser

Innspill til utredning for fremtidig organisering av FNSP


Fant du det du lette etter?