Konsekvensutredning for innføring av elektronisk sykemelding i spesialisthelsetjenesten

Tiltak 1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding

Fase: Konsept
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Yngve H. Olsen

​Bakgrunn og behov

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fremmet behov og igangsatt et prosjekt (EKHO) for revisjon og videreutvikling av dagens «Vurdering av arbeidsmulighet / Sykemelding» og oppstart i bruk av etablerte dialogmeldinger mellom NAV og sykmelder i sykefraværsoppfølgingen.

Ny sykemelding er en revisjon av dagens sykemelding og endrer ikke sykmelder sin rolle i forhold til dagens sykefraværsoppfølgingen.

For å videreutvikle allerede etablerte elektroniske kanaler mellom NAV og sykmelder har NAV lagt til rette for en modernisert og faglig oppdatert informasjons– og samhandlingsløsning. Dette skal bidra til en mer målrettet og arbeidsrettet informasjonsinnhenting av helseopplysninger. Løsningen skal være fleksibel i forhold til fremtidige endringer som følge av politiske føringer og faglig utvikling på området. Videre skal løsningen være et godt verktøy for sykmelder, pasienten, arbeidsgiver og NAV i sykefraværsoppfølgingen.

NAV-prosjektet EKHO forutsetter IT-utvikling hos leverandørene av elektroniske pasientjournaler (EPJ-leverandørene). Utviklingen av EKHO tiltaket gjøres i to faser:

  1. Utvikling hos EPJ leverandører til fastleger og sykmelder utenfor RHF.
  2. Utvikling hos RHF EPJ leverandører.

Nasjonal IKT HF tiltak 1004 er starten på Fase 2.

Formål

Formålet er å øke kvalitet i sykefraværsoppfølging, effektivisere verdikjeden for sykemeldinger og øke fleksibilitet.

 

Beskrivelse av prosjektoppgaver

Utarbeid omforent løsningsforslag for implementering av ny sykemelding innenfor spesialisthelsetjenesten.

Administrative dokumenter og leveranser

Direktiv

Gevinstrealiseringsplan

Sluttrapport

 

 

 

Fant du det du lette etter?