Spesifiser, utvikle og innfør elektronisk oppgjørsløsning for H-resepter ved gjenbruk av Helfos eksisterende løsning for elektroniske oppgjør

Innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Fase: Realisere
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Ole-Morten Holmøy

​Bakgrunn og behov

Bedre oppgjørsordning for H-resepter (prosjektrapport fra Helsedirektoratet)

Sluttrapport for Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Formål

Formålet med prosjektet er å legge til rette for at finansieringsordningen for selvadministrerte HF-finansierte legemidler (h-resepter) fungerer bedre gjennom å innføre en elektronisk oppgjørsløsning som sikrer bedre kontroll av oppgjørskravene og et korrekt faktureringsgrunnlag til HFene. I tillegg vil det bli tilrettelagt for bedre systemstøtte i forskrivning og ekspedering av disse legemidlene, og det vil også bli tilrettelagt for bedre muligheter for virksomhetsstyring i HFene gjennom rapporter/oversikter til HFene.

Effekt og nyttebetraktninger

Fremtidsbildet er å sikre riktig fakturerings- og rapportgrunnlag til HFene, og bedre systemstøtte til forskrivning og ekspedering.

Beskrivelse av prosjektoppgaver

Spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsløsning for H-resepter ved gjenbruk av Helfos eksisterende løsning for elektroniske oppgjør.

Administrative dokumenter og leveranser

Direktiv

 

Tiltak 47 Forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus.pdf

Løsningsbeskrivelse for oppgjørsordning for H-resept

H-resept kjede

Oppdragsavtale H-resept_24102016_signert

Oppgjørsavtale H-resept_24102016_signert

Sluttrapport for prosjektet


Fant du det du lette etter?