Tiltak 1001

Henvisning mellom HF

Fase: Avslutning
Status: Avsluttet
Prosjektleder: Mona Syversen

Bakgrunn og behov:

Henvisning mellom helseforetak ble prioritert av Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse og omsorgssektoren (NUIT) den 12.9.2013. Nasjonal IKT ble satt som tiltakskoordinator, og besluttet den 16.10.2013 å tildele Helse Sør-Øst oppgaven med å utføre prosjekt 1001 ‘Henvisning mellom HF’ gjennom allerede eksisterende regionalt prosjekt, som omfatter støtte til og pilotering av ny nasjonal standard for henvisningsmelding (som støtter henvisning mellom helseforetak). Prosjektdirektivet for «Henvisning mellom HF» som nasjonalt prosjekt ble godkjent av NIKT styre den 10.2.2014, og revidert 27.8.2015 (Sak 11).
Det regionale prosjektet i Helse Sør-Øst har fra 2015 inngått i program for Regional klinisk løsning (RKL), som er ett av flere programmer innunder Digital fornying (Helse Sør-Øst sitt regionale program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi).

Formål:

Formålet er å oppnå bedre pasientsikkerhet gjennom tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon for alle aktører i samhandlingskjeden og dermed enklere oppfølging av pasientrettigheter relatert til frister i sammensatte forløp.

Effekt og nyttebetraktninger:

Elektroniske henvisningsmeldinger mellom helseforetak gir med raskere, sikrere og mer presis informasjonsoverføring. Dette bidrar til helhetlige pasientforløp på tvers av helseforetakene.

Tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon for alle aktører i samhandlingskjeden gir bedre pasientsikkerhet og enklere oppfølging av pasientrettigheter relatert til frister i sammensatte forløp.
Digitale løsninger er forankret i nasjonale standarder.

Beskrivelse av prosjektoppgaver:

Utprøving av henvisningsmelding 2.0 (utprøvingsversjon) fra Direktoratet for e-helse. Samarbeid med DIPS for design og utvikling av funksjonalitet for å sende og motta henvisningsmeldinger i DIPS. Sending av henvisningsmeldinger implementert i DIPS Arena for å kunne sende strukturerte data. Mottak av henvisningsmeldinger implementert i DIPS Classic. Pilotering av sending og mottak av henvisningsmeldinger.

Administrative dokumenter og leveranser:

Direktiv

Sluttrapport

Fant du det du lette etter?