Avsluttede prosjekter

Tiltak 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidlerhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/tiltak-37-felles-forvaltning-drift-og-vedlikeholdssystem-for-medisinsk-teknisk-utstyr-og-behandlingshjelpemidlerTiltak 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidlerInnfør felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.28.08.2016 22:00:00
Tiltak 1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemeldinghttps://nasjonalikt.no/prosjekter/tiltak-1004-konsekvensutredning-for-elektronisk-sykemeldingTiltak 1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemeldingKonsekvensutredning for innføring av elektronisk sykemelding i spesialisthelsetjenesten.14.06.2016 22:00:00

Tiltak 5.9 Elektronisk informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus

 

Tiltak 5.11 Elektronisk informasjonsutveksling - støtte for behandlingsprosesser mellom foretak

 


 

Tiltak 5.12 Elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjon

 


 

Tiltak 10.1 Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetning

 


 

Tiltak 12 Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

 


 

Tiltak 15.5 Folkeregisteret i Norsk Helsenett

 


 

Tiltak 15.6 Felles hjelpenummer

 


 

Tiltak 21.1 Leverandørsamhandling

 


 

Tiltak 24.2 Medikasjonstjeneste

 


 

Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedrørende rehabilitering

 

 

 

Tiltak 27 Definisjonskatalog

 

 

Tiltak 28.1 Nasjonalt samarbeid - PoC Kvalitetsregister

 


 

Tiltak 29 Sykehus-FEST

 


 

Tiltak 29.2 FEST som grunnlag for forskriving

 


 

Tiltak 29.3 Fordeling av FEST for spesialisthelsetjenesten (SAFEST)

 


 

Tiltak 31.1 IKT støtte i akuttmottak - kartlegging og analyse


 

Tiltak 31.2 IKT-støtte i akuttmottak

 


 

Tiltak 33.2 HL7 implementeringsguide

 


 

Tiltak 38 Forprosjekt pasientrettede IT-tjenester

 


 

Tiltak 39 Termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer

 


 

Tiltak 39.1 Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av medisinsk-teknisk utstyr

 


 

Tiltak 41 Terminologibinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT

 


 

Tiltak 42 Videreutvikling av spesialisthelsetjenestens virksomhetsarkitektur

 


 

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT

 


 

Tiltak 45 Foranalyse klinisk logganalyse

 


 

Tiltak 45.1 Statistisk analyse av logger i behandlingsrettede helseregistre

Formål med prosjektet var å styrke informasjonssikkerheten knyttet til uautorisert innsyn i behandlingsrettede helseregistre.


 

Tiltak 47 Forprosjekt h-resepter

 


 

Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

 


 

Tiltak 50 Kunnskapsbasert pasientplanlegging

 


 

Tiltak 1002 Dialogmeldinger

Formålet med prosjektet var å teste og pilotere dialogmeldinger og foreslå meldingsstandardadressering og arbeidsflyt for dialogmeldinger mellom fastleger og foretak.

 

Tiltak 2001 Digitale innbygertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS)


 


 

Tiltak 2002 Digitale innbyggertjenester - spesialisthelsetjenesten (DIS 2015)

Målet med prosjektet er å kravstille og utvikle nasjonale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten.

Fase: gjennomføre

Sluttrapport