Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timer

Utvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel». Prosjektet er blitt administrert som en del av Helse Sør-Øst sin prosjektportefølje, men alle helseregionene, Direktoratet for e-helse, Skatteetaten, Norsk Helsenett og Nasjonal IKT har samarbeidet tett om løsningen. I løpet av 1. kvartal 2017 vil alle nyfødte i hele landet få tildelt fødselsnummer kort etter fødselen.

Foto: Tanja Rajic Riise

​Tidligere har jordmor sendt et papirskjema til Folkeregistret hvor hun har bekreftet at barnet er født, og foreldrene har deretter fått et brev i posten med barnets fødselsnummer - først 3-6 uker etter fødselen. I mellomtiden har sykehuset opprettet et hjelpenummer som identifikator for barnet.

Med den nye løsningen sendes det elektronisk fødselsmelding i en webløsning hos Norsk Helsenett som sender henvendelsen videre til Skatteetaten. Barna får automatisk fødselsnummer tilbake i webløsningen innen 12 timer etter at fødselsmeldingen er sendt. Fødselsnummer legges inn på barnets journal på sykehuset.

Foreldrene får også et svar i løpet av ca.12 timer. Da får de en sms fra Altinn med tilbud om navnevalg. Når de logger de seg inn på Altinn får de se fødselsnummeret. Foreldrene får raskere en sikker identitet på barnet.
 
Formålet er å ta i bruk et fødselsnummer for den nyfødte og gjennom dette forbedre pasientsikkerheten ved at barnet får en unik, sikker ID. I tillegg fører løsningen til mindre manuelt arbeid både for helseforetakene og for Skatteetaten, sier porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT, Nina Bjørlykke.
 

Datakvaliteten øker

Piloten har gått på Rikshospitalet, men løsningen er nå implementert ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst, unntatt ett. Etter at Helse Vest koblet seg på fredag 16.12.16 dekker løsningen 80 % av landets nyfødte.
 
Det er gledelig at verifiseringen sammen med Skatte-etaten viste svært god kvalitet på data fra løsningen sier Tonje Wigestad, prosjektleder i Helse Vest. Helse Vest har som første region tatt i bruk en løsning der fødselsmeldingen genereres fra fagsystemet. Meldingen rutes via den nasjonale løsningen i Norsk Helsenett til Skattedirektoratet. Dette vil si at jordmor ikke behøver å melde fødselen andre steder enn i fagsystemet, og man reduserer dermed risiko for feil eller mangelfull registrering, legger Tonje Wigestrand til.

I Helse Sør-Øst har vi fått mange positive tilbakemeldinger fra jordmødrene. Løsningen gir større grad av verifisering på innsendt data enn vi hadde tidligere. Dette gjør denne løsningen sikrere, sier prosjektleder Anne Britt Thuestad, prosjektleder for det nasjonale prosjektet samt implementering i Helse Sør-Øst. Hun gleder seg over at enda en helseregion nå er tilsluttet løsningen.


Etater samarbeider

Helsemyndighetene og skattemyndighetene har jobbet tett for å komme fram til løsningen, og ikke minst har det vært et godt samarbeid mellom etatene i forbindelse med utrullingen, sier porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT, Nina Bjørlykke.


Pasientsikkerheten økes

Pasientsikkerheten økes når barnet får fødselsnummeret raskt, slik at all oppdatering i journalsystemet skjer på barnets fødselsnummer.

Det er særlig syke barn som får en forbedret pasientsikkerhet gjennom raskere tildeling av fødselsnummer. Det er derfor sentralt å få en integrert løsning, slik at de ulike fagsystemene kan hente fødselsnummeret og redusere antall hjelpenummer.

Elektroniske fødselsmeldinger som sendes fra den frittstående løsningen gir mindre feil enn papirmeldinger siden opplysninger verifiseres mot eksisterende registre i Norsk Helsenett. Dette betyr en reduksjon i etterarbeid og feilretting, derfor frigjøres jordmødrene og sekretærene fra unødvendig administrativt arbeid.

Foreldrene ringer ikke lengre til sykehuset for å etterspørre fødselsnummer, fordi de får en sms fra Skattedirektoratet så snart fødselsmeldingen er behandlet.

Underlag til forskningsvirksomhet vil også blir bedre fordi man kan lage tydeligere statistikk og få bedre tilgang til nødvendig data fra flere ulike sektorer dersom barna har et fødselsnummer fra fødsel.

Prosjekt for Automatisk fødselsnummer eies av Nasjonal IKT, og er i Helse Sør-Øst en del av Program for Regional Klinisk Løsning. Prosjekt for Automatisk fødselsnummer koordinerer den nasjonale implementeringen av «Automatisk sending av fødselsmelding».