Automatisk melding om fødsel

Tiltak 1005

Fase: Gjennomføring
Prosjektleder: Anne-Britt H. Thuestad

Kort prosjektbeskrivelse:


Lage løsning for innsending av nyfødtinfo via NHN og uthenting/oversendelse av fødselsnummer fra SKD innen 24 timer.

Direktiv