Tiltak 1005

Automatisk melding om fødsel

Fase: Avslutning

Status: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Britt H. Thuestad

​Prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer» ble prioritert av Prioriteringsutvalget (NUIT) 12.9.13. Lokale hjelpenummere ble benyttet på nyfødte slik at man ikke hadde en unik nasjonal identifikator på barna. Det var behov for mer effektiv tildeling av fødselsnummer til nyfødte, ved at det sendes en elektronisk melding til Folkeregisteret, og at det kommer svar senest innen 24 timer.
Nasjonal IKT er tiltakseier og Helse Sør-Øst RHF har gjennomføringsansvar.

Formål:

Formålet er å gi nyfødte med behov for helsehjelp vil få bedret pasientsikkerhet ved tildeling og bruk av entydig identifiserende fødselsnummer så fort som mulig etter fødsel.

Effekt og nyttebetraktninger:

Det er viktig for å sikre unik ID på det nyfødte barnet så snart som mulig etter fødselen for å ivareta pasientsikkerheten. Jo kortere intervall det er mellom fødsel og tildeling av fødselsnummer, jo bedre blir pasientsikkerheten.
Skattedirektoratet har behov for å motta fødselsmelding på elektronisk form for å redusere omfanget av manuelt arbeid relatert til tildeling av fødselsnummer.

Beskrivelse av prosjektoppgaver:

Prosjektet godkjent for oppstart opprinnelig basert på løsning fra Sykehuset i Vestfold i styret til Nasjonal IKT HF (Sak 60/6.6.14), men revidering av løsningsdesign har vært nødvendig underveis for å oppnå ønsket effekt.
Prosjektet har ansvar for opprettelse av tjenesten “Automatisk tildeling av fødselsnummer “ hos Norsk Helsenett (NHN) og at nødvendige avtaler med hensyn til drift og forvaltning opprettes. Tjenesten skal omfatte de to prosessene “ sending av fødselsmelding” og “mottak av fødselsnummer”.
Det opprettes en nasjonal standard (for melding og rutine ved sending og mottak av fødselsmelding og sending og mottak av tildelt fødselsnummer.)
Sending og mottak av fødselsnummer gjøres så raskt som mulig etter at fødselsnummer er tildelt av SKD.
Prosjektet sørger for at løsningen blir utviklet, testet og pilotert og at det deretter etableres en nasjonal plan for utbredelse av løsning i regionene.


Administrative dokumenter og leveranser:

Direktiv

Pilotevalueringsrapport

Fant du det du lette etter?