Prosjekter

Nasjonal IKT sin prosjekt- og programportefølje består av felles prosjekter og programmer for spesialisthelsetjenesten som de fire helseregionene ønsker å gjennomføre, og som understøtter målsetninger og strategier for spesialisthelsetjenesten.

Metode og verktøy

Prinsipper for ressursallokering fra helseregionene
Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene

Avsluttede prosjekter

 

Pågående prosjekter

Automatisk melding om fødselhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/automatisk-melding-om-fodselAutomatisk melding om fødselFase: Avslutning Prosjektleder: Anne-Britt H. Thuestad15.06.2016 09:27:38
Prehospital EPJ (P-EPJ)https://nasjonalikt.no/prosjekter/prehospital-epj-p-epjPrehospital EPJ (P-EPJ)Fase: Konsept (midlertidig stoppet) Prosjektleder: IT15.06.2016 09:00:09
Program for samordning av neste generasjons EPJhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/program-for-samordning-av-neste-generasjons-epjProgram for samordning av neste generasjons EPJFase: Gjennomføring (midlertidig stoppet) Programleder: Siv Ingebrigtsen15.06.2016 09:13:32
Robust Mobilt Helsenetthttps://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenettRobust Mobilt HelsenettFase: Planlegging Prosjektleder: Rune Holger Andersen14.06.2016 22:00:00
SAFESThttps://nasjonalikt.no/prosjekter/safestSAFESTFase: Realisering Prosjektleder: Gro Ung 04.05.2017 22:00:00
Digitale innbyggertjenesterhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digitale-innbyggertjenesterDigitale innbyggertjenesterKravstille og utvikle nasjonale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten.17.07.2016 22:00:00
Digital patologi - planleggingsfasenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi-planleggingsfasenDigital patologi - planleggingsfasenFase: Planlegging Prosjektleder: Line Rodahl Dokset 18.09.2017 22:00:00


 

Nyheter om pågående prosjekter