Oslo åpen plattform-dag 13. september

Hva er egentlig en åpen plattform, og hva kan den gi av gevinster? Nasjonal IKT er medarrangør for Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018.

Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018 arrangeres av openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

«Helsevesenet har satset for mye på lukkede og proprietære IT-løsninger», sier Gartner om tilstanden innen e-helse i Storbritannia, og anbefaler å satse på åpne plattformer. McKinsey spår at helsetjenesten gjennom bruk av åpne plattformer kan spare 7-11 % av de totale helseutgiftene.

Men hva er egentlig en åpen plattform? Apperta Foundation publiserte i 2017 dokumentet «Defining an Open Platform». Med utgangspunkt i dette dokumentet inviterer openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge, til dagsseminar om åpne plattformer i Oslo 13. september 2018.

Internasjonale og norske foredragsholdere deler kunnskap og erfaringer, og viser hvordan en åpen plattform gir verdi for pasientbehandling og forskning/utvikling.

Interessert? Arrangementet retter seg spesielt mot ledere innen IKT og fag/forskning i spesialisthelsetjenesten, og andre som er interessert i e-helse.


Foreløpig program:

 • 08:30-09:00 Registrering, kaffe, etc
 • 09:00-09:15 Velkomst
 • 09:15-09:45 Mike Jones, Research Director, Gartner: How healthcare can innovate and integrate using digital ecosystems
 • 09:45-10:15 Rachel Dunscombe, Director of Digital, Salford Royal NHS Trust (video): Defining an Open Platform for Health & Care / BI-Modal IT in practice
 • 10:15-10:45 Pause
 • 10:45-11:15 Tomaz Gornik, Co-chair, openEHR Foundation: Postmodern EHR
 • 11:15-11:45 Birger Haarbrandt, Software architect, HiGHmed Project: HiGHmed - an open platform approach to enhance care and research across institutional boundaries
 • 11:45-12:45 Lunch
 • 12:45-13:15 Andy Blofield, Director of IM&T, Plymouth Hospitals NHS Trust: The Plymouth approach to open platform based clinical systems
 • 13:15-13:45 TBA
 • 13:45-14:15 Gustav Bellika, Professor, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Åpenhet i grenseflaten mellom forskning og klinisk praksis
 • 14:15-14:30 Pause
 • 14:30-15:00 TBA
 • 15:00-15:30 DIPS AS, TBA: As a software vendor – why an open platform?
 • 15:30-16:00 TBA Paneldiskusjon
 • 16:00 Slutt

Når: Torsdag 13. september 2018 09:00-16:00

Hvor: KLP-bygget i Barcode, Trelastgata 3, Oslo

Kostnad: Arrangementet er gratis

Påmelding: https://bit.ly/åpenplattform