Oslo åpen plattform-dag 13. september

Hva er egentlig en åpen plattform, og hva kan den gi av gevinster? Nasjonal IKT er medarrangør for Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018.

Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018 arrangeres av openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

«Helsevesenet har satset for mye på lukkede og proprietære IT-løsninger», sier Gartner om tilstanden innen e-helse i Storbritannia, og anbefaler å satse på åpne plattformer. McKinsey spår at helsetjenesten gjennom bruk av åpne plattformer kan spare 7-11 % av de totale helseutgiftene.

Men hva er egentlig en åpen plattform? Apperta Foundation publiserte i 2017 dokumentet «Defining an Open Platform». Med utgangspunkt i dette dokumentet inviterer openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge, til dagsseminar om åpne plattformer i Oslo 13. september 2018.

Internasjonale og norske foredragsholdere deler kunnskap og erfaringer, og viser hvordan en åpen plattform gir verdi for pasientbehandling og forskning/utvikling.

Interessert? Arrangementet retter seg spesielt mot ledere innen IKT og fag/forskning i spesialisthelsetjenesten, og andre som er interessert i e-helse.

Deler av programmet blir streamet på YouTube (https://youtu.be/pg4Pbp1V5pU). Sendingen starter 09:45.

Program:

 • 08:30-09:00 Registrering, kaffe, etc
 • 09:00-09:15 Velkomst
 • 09:15-09:45 Mike Jones, Research Director, Gartner: How healthcare can innovate and integrate using digital ecosystems
 • 09:45-10:15 Rachel Dunscombe, Director of Digital, Salford Royal NHS Trust (video): Defining an Open Platform for Health & Care / BI-Modal IT in practice
 • 10:15-10:45 Pause
 • 10:45-11:15 Tomaz Gornik, Co-chair, openEHR Foundation: Postmodern EHR
 • 11:15-11:45 Birger Haarbrandt, Software architect, HiGHmed Project: HiGHmed - an open platform approach to enhance care and research across institutional boundaries
 • 11:45-12:45 Lunch
 • 12:45-13:15 Ian McNicoll, Apperta 5 Nations Clinical Modelling Group: Open platform in the UK - viva la revoluçion?
 • 13:15-13:45 Bjørn Holstad, Prosjektleder, Direktoratet for e-helse: En norsk helseanalyseplattform som analyseøkosystem
 • 13:45-14:15 Gustav Bellika, Professor, Nasjonalt senter for e-helseforskning: Åpenhet i grenseflaten mellom forskning og klinisk praksis
 • 14:15-14:30 Pause
 • 14:30-15:00 Per-Olav Skjesol, Seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF: Hvordan sikre verdi og tilgjengelighet av Helseplattformen og Helse Midt-Norge sine data
 • 15:00-15:30 Som programvareleverandør - hvorfor åpen plattform?
  • Bjørn Næss, DIPS AS
  • Jon Tysdahl, Fürst Medlab
  • Henning Odden, Tieto
 • 15:30-16:00 Paneldiskusjon. Moderator: Gunnar Jårvik, Nasjonal IKT HF. Deltagere: Bjørn Næss, Bjørn Holstad, Per-Olav Skjesol, Gustav Bellika
 • 16:00 Slutt

Når: Torsdag 13. september 2018 09:00-16:00

Hvor: KLP-bygget i Barcode, Trelastgata 3, Oslo

Kostnad: Arrangementet er gratis

Påmelding: https://bit.ly/åpenplattform (arrangementet er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste)