Oslo åpen plattform-dag 13. september

Hva er egentlig en åpen plattform, og hva kan den gi av gevinster? Nasjonal IKT er medarrangør for Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018.

Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018 arrangeres av openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

«Helsevesenet har satset for mye på lukkede og proprietære IT-løsninger», sier Gartner om tilstanden innen e-helse i Storbritannia, og anbefaler å satse på åpne plattformer. McKinsey spår at helsetjenesten gjennom bruk av åpne plattformer kan spare 7-11 % av de totale helseutgiftene.

Men hva er egentlig en åpen plattform? Apperta Foundation publiserte i 2017 dokumentet «Defining an Open Platform». Med utgangspunkt i dette dokumentet inviterer openEHR Foundation, i samarbeid med Nasjonal IKT, Oslo universitetssykehus, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord, Helse Vest og Helse Midt-Norge, til dagsseminar om åpne plattformer i Oslo 13. september 2018.

Internasjonale og norske foredragsholdere deler kunnskap og erfaringer, og viser hvordan en åpen plattform gir verdi for pasientbehandling og forskning/utvikling.

Interessert? Arrangementet retter seg spesielt mot ledere innen IKT og fag/forskning i spesialisthelsetjenesten, og andre som er interessert i e-helse.

 

Foredragsholdere:

  • Mike Jones, Research Director, Gartner
  • Rachel Dunscombe, Director of Digital, Salford Royal NHS Foundation Trust
  • Andy Blofield, Director of IM&T, Plymouth Hospitals NHS Trust
  • Tomaž Gornik, Co-chair, openEHR Foundation
  • Flere kommer...

 

Når: Torsdag 13. september 2018 09:00-16:00

Hvor: KLP-bygget i Barcode, Trelastgata 3, Oslo

Kostnad: Arrangementet er gratis

Påmelding: https://bit.ly/åpenplattform