Styret i Nasjonal IKT HF

I forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT som et helseforetak fra og med 2014 ble den tidligere styringsgruppen erstattet av et foretaksstyre.

​Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje ledd. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.

Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til helseforetakslovens regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.

To av de eieroppnevnte styremedlemmer, og et varamedlem, skal oppnevnes blant de konserntillitsvalgte i helseregionene. Uavhengig av kravene til antall ansatte i helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte videre anledning til å oppnevne ett styremedlem og et varamedlem fra foretakets oppstart.

Styremøtene i 2019 vil bli avholdt 16. januar, 15. mars, 24. mai, 6. september og 29. november. Dersom du ønsker å melde inn en sak til møtet, ta kontakt med Tanja Rajic Birkenfeldt minimum 3 uker før møtet.
 

Sammensetning

Virksomhet                                             Navn

Helse Vest RHF                                         Hilde Brit Christiansen (styrets leder)
Helse Sør-Øst RHF                                   Rune Simensen (nestleder)
Helse Vest RHF                                         Erik M. Hansen
Helse Sør-Øst RHF                                   Eli Rondeel
Helse Midt-Norge RHF                            Torbjørg Vanvik
Helse Midt-Norge RHF                            Paul Gundersen
Helse Nord RHF                                       Bjørn Nilsen
Helse Nord RHF                                       Oddbjørn Schei
Helse Nord RHF                                       Sissel Alterskjær (KTV)
Helse Sør-Øst RHF                                   Lasse B. Sølvberg (KTV)
Helse Vest RHF                                         Toril Østvold (KTV-vararepresentant)

Direktoratet for e-helse                         Inga Nordberg (observatør)
Norsk Helsenett SF                                 Frode Johansen (observatør)
Repr. for brukerutvalgene                     Sebastian Blancaflor (observatør)

Styremøter og saksdokumenter 2019

Styremøter og saksdokumenter 2018

6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdf
5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdf5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdf
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdf
2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdf
2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf
1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf
1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf

Styremøter og saksdokumenter 2017

5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf
4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf
3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf
2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdf2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdf
2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdf2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdf
1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdf1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdf
1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdf1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdf

Styremøter og saksdokumenter 2016

6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf
6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf
5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf
4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf
3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf
2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf
2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf


 

Styremøter og saksdokumenter 2015

6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf
6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf
5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdf5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdf
5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdf5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdf
4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf
4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf


 

Styremøter og saksdokumenter 2014

3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf
7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf
7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf
6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdf6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdf
4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf
6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdf
5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdf5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdf
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdf
3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.