Styret i Nasjonal IKT HF

I forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT som et helseforetak fra og med 2014 ble den tidligere styringsgruppen erstattet av et foretaksstyre.

​Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje ledd. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.

Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til helseforetakslovens regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.

To av de eieroppnevnte styremedlemmer, og et varamedlem, skal oppnevnes blant de konserntillitsvalgte i helseregionene. Uavhengig av kravene til antall ansatte i helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte videre anledning til å oppnevne ett styremedlem og et varamedlem fra foretakets oppstart.

Styremøtene i 2017 vil bli avholdt 25. januar, 20. mars, 19. mai, 28. august og 16. november. Dersom du ønsker å melde inn en sak til møtet, ta kontakt med Tanja Rajic Riise minimum 3 uker før møtet.
 

Sammensetning

Virksomhet                                             Navn

Helse Vest RHF                                         Hilde Brit Christiansen (styrets leder)
Helse Sør-Øst RHF                                   Thomas Bagley (nestleder)
Helse Vest RHF                                         Erik M. Hansen
Helse Sør-Øst RHF                                   Anita Schumacher
Helse Midt-Norge RHF                            Torbjørg Vanvik
Helse Midt-Norge RHF                            Paul Gundersen
Helse Nord RHF                                       Bjørn Nilsen
Helse Nord RHF                                       Hilde Rolandsen
Helse Vest RHF                                         Lise Karin Strømme (KTV)
Helse Sør-Øst RHF                                   Lasse B. Sølvberg (KTV)
Helse Vest RHF                                        Toril Østvold (KTV-vararepresentant)

Direktoratet for e-helse                         Inga Nordberg (observatør)
Norsk Helsenett SF                                 Håkon Grimstad (observatør)
Repr. for brukerutvalgene                     Øistein Winje (observatør)
Styremøter og saksdokumenter 2017

2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdf2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdf
1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdf1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdfStyremøter og saksdokumenter 2016

6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf
6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf
5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf
4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf
3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf
2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf
2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf


 

Styremøter og saksdokumenter 2015

6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf
6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf
5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdf5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdf
5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdf5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdf
4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf
4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf