Avviklingsstyret i Nasjonal IKT HF

I forbindelse med avviklingen av Nasjonal IKT HF ble styret erstattet av et avviklingsstyre.

Avvikling av et helseforetak krever at det blir valgt et avviklingsstyret, jf. lov om helseforetak §47. Avviklingsstyret skal ha i oppgave å sluttføre omstillingsprosessen og gjennomføre den formelle avviklingen, herunder å levere årsregnskap.

Foretaksmøtet vedtok 25. juni 2019 at avviklingsstyret for Nasjonal IKT HF skal ha følgende sammensetning:

Hilde Brit Christiansen, leder

Atle Brynestad, nestleder

Hilde Rolandsen

Gunn Fredriksen

Lasse Sølvberg

 

 

Styremøter og saksdokumenter 2019

 

Styremøter og saksdokumenter 2018

6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 23.11.2018.pdfpdf6197250
5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdf5. Innkalling og saksunderlag til ekstraordinær styremøte i Nasjonal IKT HF 31.10.2018.pdfpdf349810
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.8.2018.pdfpdf9211365
2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf2. Protokoll styremøtet Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfpdf710156
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.6.2018.pdfpdf7680369
2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdf2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.3.2018.pdfpdf12711239
1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfpdf848367
1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2018/1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdf1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.1.2018.pdfpdf8302361

 

Styremøter og saksdokumenter 2017

5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfpdf709867
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 17.11.2017.pdfpdf8590757
4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfpdf701064
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 28.8.2017.pdfpdf2532853
3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfpdf606063
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 19.5.2017.pdfpdf1833807
2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdf2. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.pdfpdf770256
2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdf2. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 20.3.2017.pdfpdf3538527
1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdf1. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 25.1.2017.pdfpdf824303
1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2017/1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdf1. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 25. januar 2017.pdfpdf4457411

 

Styremøter og saksdokumenter 2016

6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfpdf201957
6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 2.12.2016.pdfpdf2538989
5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfpdf214346
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.9.2016.pdfpdf3017470
4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Protokoll fra styremøte Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfpdf205280
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 24.6.2016.pdfpdf3283257
3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfpdf226419
3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 22.4.2016.pdfpdf1276697
2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfpdf330849
2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2016/2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdf2. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 7.4.2016.pdfpdf1325916


 

Styremøter og saksdokumenter 2015

6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfpdf152230
6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdf6. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.12.2015.pdfpdf1307527
5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdf5. Protokoll styremote NIKT HF 30.10.2015.pdfpdf293413
5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdf5. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 30.10.2015.pdfpdf1639810
4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Protokoll styremote Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfpdf130291
4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2015/4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdf4. Innkalling til styremøte i Nasjonal IKT HF 11.9.2015.pdfpdf5956556


 

Styremøter og saksdokumenter 2014

3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf3. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfpdf1943128
7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf7. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfpdf584317
7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdf7. Innkalling og sakunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 4.12.2014.pdfpdf1727048
6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdf6. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 15.10.2014_utsendt.pdfpdf115629
4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf4. Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfpdf87150
6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdf6. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 15.10.2014.pdfpdf6221113
5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdf5. Protokoll styremøte i Nasjonal IKT HF HF 1.9.2014.pdfpdf87318
5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdf5. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 1.9.2014.pdfpdf1620556
3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdf3. Protokoll styremøte Nasjonal IKT HF 3.4.2014.pdfpdf104907
4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/2014/4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdf4. Innkalling og saksunderlag til styremøte i Nasjonal IKT HF 6.6.2014.pdfpdf2325999

Fant du det du lette etter?