Om oss

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Nasjonal IKT skal understøtte de mål som spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT.
Høyt prioriterte mål for spesialisthelsetjenesten er bl.a. å bidra til bedre og mer fullstendig dokumentasjon, raskere tilgang til pasientinformasjon, større automatisering av rutine- og administrasjonsarbeid og lettere tilgang til informasjon for bruk i f.eks. planlegging og styring.
Fellesnevneren er at mål og tiltak skal understøtte et sammenhengende behandlingsforløp gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon på rett sted, til rett tid og på rett format. Dette krever at underliggende teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk (herunder helsenettet) er tilstrekkelig utbygd og kompatibelt.

Kontakt

Ved generelle henvendelser til Nasjonal IKT HF vennligst ta kontakt med:

Tanja Rajic Birkenfeldt
Seniorrådgiver
post @nasjonalikt.no

Våre medarbeidere

Nasjonal IKT HF er en liten enhet, som skal jobbe på strategisk nivå, og  har sytten ansatte. Det anses som ønskelig å ha en flatest mulig struktur.

Søk blant våre medarbeidere

Avviklingsstyret

I forbindelse med avviklingen av Nasjonal IKT HF ble styret erstattet av et avviklingsstyre.

Mer informasjon om styret og styremøtene

Offentlig journal

2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf

Styring

Styringskrav og rammer

I oppdragsdokumentet for 2016 framgår det at de regionale helseforetakene i 2016 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Dette danner også grunnlaget for virksomheten i Nasjonal IKT HF.

Nasjonal IKT HF skal følge opp vedtatte strategiplan for Nasjonal IKT. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten søker å samordne sin innsats for bedre IKT-løsninger i fremtiden, både i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen med øvrig helsetjeneste og i løsningene for digital kommunikasjon med borgerne.

Oppdragsdokument

Nasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Nasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdfNasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdf
Oppdragsdokument 2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Oppdragsdokument 2018.pdfOppdragsdokument 2018.pdf
Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Oppdragsdokument 2017.pdfOppdragsdokument 2017.pdf


 

Strategi

Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016 – 2019

For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene. Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT er strategiens overordnede målsetning.

Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er:
1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden.
2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene.
3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser.
4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur.
5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene.
6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring.
7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak

Strategi for 2016 - 2019

Strategi for 2013 - 2015

 

Årsrapporter

 

Årsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdfÅrsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdf
Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfÅrsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdf
Årsrapporten 2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2016.pdfÅrsrapporten 2016.pdf
Årsrapporten 2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2015.pdfÅrsrapporten 2015.pdf
Årsrapporten 2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2014.pdfÅrsrapporten 2014.pdf


 Etisk regelverk

Etiske retningslinjer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.