Om oss

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF er under avvikling.

Foretaksmøtet vedtok 25. juni 2019 at Nasjonal IKT HF skal avvikles.

Kontakt

post @nasjonalikt.no

Avviklingsstyret

I forbindelse med avviklingen av Nasjonal IKT HF ble styret erstattet av et avviklingsstyre.

Mer informasjon om styret og styremøtene

Offentlig journal

2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2019-01-14 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2019-01-07 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-31 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-24 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-17 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-10 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-12-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-26 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-19 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-11-12 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf

Styring

Oppdragsdokument

Nasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Nasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdfNasjonal IKT HF - OPPDRAGSDOKUMENT 2019.pdf
Oppdragsdokument 2018.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Oppdragsdokument 2018.pdfOppdragsdokument 2018.pdf
Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Oppdragsdokument 2017.pdfOppdragsdokument 2017.pdf


 

Strategi

Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016 – 2019

For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene. Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT er strategiens overordnede målsetning.

Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er:
1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden.
2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene.
3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser.
4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur.
5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene.
6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring.
7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak

Strategi for 2016 - 2019

Strategi for 2013 - 2015

 

Årsrapporter

 

Årsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdfÅrsrapport 2018 - Nasjonal IKT HF.pdf
Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfÅrsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdf
Årsrapporten 2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2016.pdfÅrsrapporten 2016.pdf
Årsrapporten 2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2015.pdfÅrsrapporten 2015.pdf
Årsrapporten 2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2014.pdfÅrsrapporten 2014.pdf


 Etisk regelverk

Etiske retningslinjer

Fant du det du lette etter?