Om oss

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Nasjonal IKT skal understøtte de mål som spesialisthelsetjenesten setter seg innenfor IKT.
Høyt prioriterte mål for spesialisthelsetjenesten er bl.a. å bidra til bedre og mer fullstendig dokumentasjon, raskere tilgang til pasientinformasjon, større automatisering av rutine- og administrasjonsarbeid og lettere tilgang til informasjon for bruk i f.eks. planlegging og styring.
Fellesnevneren er at mål og tiltak skal understøtte et sammenhengende behandlingsforløp gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon på rett sted, til rett tid og på rett format. Dette krever at underliggende teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk (herunder helsenettet) er tilstrekkelig utbygd og kompatibelt.

Kontakt

Ved generelle henvendelser til Nasjonal IKT HF vennligst ta kontakt med:

Tanja Rajic Birkenfeldt
Seniorrådgiver
post @nasjonalikt.no

Styret

I forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT som et helseforetak fra og med 2014 ble den tidligere styringsgruppen erstattet av et foretaksstyre.

Mer informasjon om styret og styremøtene

Administrasjonen

Jan Eirik Olsen
Administrerende direktør (konstituert)
jan.eirik.olsen nasjonalikt.no
+47 932 30 434

Fredrik C. Birkenfeldt
Administrasjons- og økonomisjef
fredrik.birkenfeldt nasjonalikt.no
+47 948 12 827

Tanja Rajic Birkenfeldt
Seniorrådgiver
tanja.rajic.birkenfeldt nasjonalikt.no
+47 454 64 261

Nils-Harald Holsen
Virksomhetsarkitekt
nils.harald.holsen nasjonalikt.no
+47 905 44 879

Nina Bjørlykke     
Porteføljeansvarlig
nina.bjorlykke nasjonalikt.no
+47 932 48 296

Gunnar Jårvik
Spesialrådgiver
gunnar.jarvik nasjonalikt.no
+47 934 46 799

Tim Papas                                           
Virksomhetsarkitekt
timoleon.papas nasjonalikt.no
+47 992 73 190

Øyvind Nottveit                    
Porteføljeansvarlig                
oyvind.nottveit nasjonalikt.no   
+47 918 95 554

Bente S. Nedrebø                                            
Fagleder klinisk IKT
bente.nedrebo nasjonalikt.no
+47 415 70 848

Line Andreassen Sæle
Virksomhetsarkitekt
line.sele nasjonalikt.no
+47 959 25 357

Silje Ljosland Bakke                                         
Informasjonsarkitekt
silje.ljosland.bakke nasjonalikt.no
+47 402 03 298

Jørn Åge Hanssen
Porteføljeansvarlig
jorn.hanssen nasjonalikt.no
+47 951 84 015

​Ørjan Stange Bye                                             
Porteføljeansvarlig
orjan.stange.bye nasjonalikt.no
+47 410 41 528

​Lars Ivar Mehlum
Fagleder klinisk IKT
lars.ivar.mehlum nasjonalikt.no
+47 905 42 895

Hroar Berge                                 
Porteføljeansvarlig
hroar.peter.mari.berge nasjonalikt.no
+47 982 69 131

​Knut Fagerlund
Porteføljeansvarlig
knut.fagerlund nasjonalikt.no
+47 901 61 901

 

Offentlig journal

2018-08-05 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-08-05 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-08-05 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-07-22 Najsonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-07-22 Najsonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-07-22 Najsonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-06-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-06-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-06-03 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-05-27 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-05-27 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-05-27 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-05-20 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-05-20 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-05-20 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-05-13 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-05-13 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-05-13 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-05-06 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-05-06 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-05-06 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-04-22 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-04-22 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-04-22 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-04-01 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-04-01 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-04-01 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf
2018-03-18 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Offentlig journal/2018-03-18 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf2018-03-18 Nasjonal IKT HF - Offentlig journal.pdf

Styring

Styringskrav og rammer

I oppdragsdokumentet for 2016 framgår det at de regionale helseforetakene i 2016 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Dette danner også grunnlaget for virksomheten i Nasjonal IKT HF.

Nasjonal IKT HF skal følge opp vedtatte strategiplan for Nasjonal IKT. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten søker å samordne sin innsats for bedre IKT-løsninger i fremtiden, både i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen med øvrig helsetjeneste og i løsningene for digital kommunikasjon med borgerne.

Oppdragsdokument

Nasjonal IKT HF - Oppdragsdokument 2018 -.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Nasjonal IKT HF - Oppdragsdokument 2018 -.pdfNasjonal IKT HF - Oppdragsdokument 2018 -.pdf
Nasjonal IKT - Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Nasjonal IKT - Oppdragsdokument 2017.pdfNasjonal IKT - Oppdragsdokument 2017.pdf
Nasjonal IKT - oppdragsdokument 2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Nasjonal IKT - oppdragsdokument 2016.pdfNasjonal IKT - oppdragsdokument 2016.pdf


 

Strategi

Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016 – 2019

For å i større grad og raskere kunne realisere fremtidsbildet for IKT innen spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig med bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT mellom de fire helseregionene. Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT er strategiens overordnede målsetning.

Strategiene for å nå den overordnede målsetningen er:
1. Tilrettelegge for økt samordning av felles tjenester og løsninger i fremtiden.
2. Tilrettelegge for koordinerte IKT-porteføljer på tvers av regionene.
3. Tilrettelegge for flere felles IKT-anskaffelser.
4. Tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen IKT arkitektur.
5. Tilrettelegge for økt kompetansedeling og læring innen IKT mellom Nasjonal IKT HF og helseregionene.
6. Etablere IKT-styringsprinsipper som tilrettelegger for helhetlig prioritering, styring og gjennomføring.
7. Etablere finansieringsprinsipper som bidrar til flere felles prosjekter/tiltak

Strategi for 2016 - 2019

Strategi for 2013 - 2015

 

Årsrapporter

 

Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdfÅrsrapport 2017 Nasjonal IKT HF.pdf
Årsrapporten 2016.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2016.pdfÅrsrapporten 2016.pdf
Årsrapporten 2015.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2015.pdfÅrsrapporten 2015.pdf
Årsrapporten 2014.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/Saksdokumenter for styremøte og PF/Årsrapporten 2014.pdfÅrsrapporten 2014.pdf


 Etisk regelverk

Etiske retningslinjer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.