Vi trenger dyktige virksomhetsarkitekter

Vi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser.
Nasjonal IKT HF har etablert en enhet for virksomhetsarkitektur som har som hovedoppgave å skape felles retningslinjer for IKT løsninger i spesialisthelsetjenesten.

Foto: Tanja R. Birkenfeldt

​Foruten god virksomhetsforståelse, må de rette kandidatene også ha praktisk erfaring fra konkrete IKT-leveranser.  

Arbeidsoppgavene vil være utvikling av felles arkitektur på tvers, og deltagelse i felles nasjonale prosjekter for spesialisthelsetjenesten.  
 
Oppgaveområder: 
  • Bidra i konseptutredninger, prosjekter og programmer. 
  • Samarbeide med porteføljeansvarlige for å sikre god arkitektur i fremtidige løsninger. 
  • Utarbeide målbilder og veikart. 
  • Videreutvikle felles arkitekturpraksis i spesialisthelsetjenesten. 
  • Utrede muligheter ved ny teknologi og digitalisering. 
For stillingen søker vi personer med relevant høyere utdannelse og bred erfaring med digitalisering i komplekse organisasjoner. Vi søker personer med kompetanse og interesse for blant annet helseinformatikk, forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur, integrasjonsarkitektur og informasjonssikkerhet
 
Du må evne å sette deg raskt inn i helseregionenes utfordringer og behov og kunne være et bindeledd mellom klinikere, ledelse og IKT.  
 
Vi søker personer som har god virksomhetsforståelse for utvikling av moderne digitale løsninger. Kunnskap om helse- og omsorgssektoren vil være en fordel. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape gode relasjoner er viktig. Nasjonal IKT har kontorer i Bergen og Oslo, og utviser høy grad av fleksibilitet med tanke på arbeidssted for de rette kandidatene. 
 
Vi tilbyr lønn etter avtale, offentlig tjenestepensjon og fleksible arbeidstidsordninger. 
Antall stillinger: 2
 

Ta gjerne en uforpliktende prat med våre rådgivere i Headvisor AS, Kristin Haugen, mobil 97155441 / Per Inge Hjertaker, mobil 91729682.