Vi trenger dyktige porteføljeansvarlige

Vi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser.
Nasjonal IKT har ansvar for porteføljestyring av prosjekter og programmer.

Foto: Tanja R. Birkenfeldt

Oppgaveområder: 

  • Organisere og gjennomføre prosjekter for å oppnå strategiske mål. 
  • Følge opp og rapportere en portefølje av prosjekter.  
  • Sørge for prioritering og balansering av porteføljen. 
  • Endringsledelse og interessenthåndtering. 
  • Veilede program- og prosjektledere, samt styringsgrupper / prosjektstyrer. 
  • Utarbeide og følge opp prosjektbegrunnelser og styringsdokumentasjon. 
  • Visualisere og kommunisere rapporter og status. 
  • Forankre resultater for realisering av gevinster i regionale helseforetak. 
  • Videreutvikle verktøy og metodikk. 
For stillingen søker vi personer med relevant utdanning på masternivå og dokumentert erfaring fra prosjekt-/programstyring og/eller porteføljestyring.  
Rette vedkommende må kunne vise til oppnådde resultater fra skisserte erfaringsområder i tidligere arbeidsforhold. 
 
Vi søker personer som har god virksomhetsforståelse for utvikling av moderne digitale løsninger. Kunnskap om helse- og omsorgssektoren vil være en fordel. Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape gode relasjoner er viktig. Nasjonal IKT har kontorer i Bergen og Oslo, og utviser høy grad av fleksibilitet med tanke på arbeidssted for de rette kandidatene. 
 
Vi tilbyr lønn etter avtale, offentlig tjenestepensjon og fleksible arbeidstidsordninger. 
Antall stillinger: 2
 
Ta gjerne en uforpliktende prat med våre rådgivere i Headvisor AS:
Kristin Haugen, mobil 97155441 
Per Inge Hjertaker, mobil 91729682.