Nye ansatte i Nasjonal IKT HF

Bente S. Nedrebø og Hege Rob Moi har sin første arbeidsdag 15. august.

Bente S. Nedrebø er ansatt som fagleder i klinisk IKT  i Nasjonal IKT HF

 

Bente S. Nedrebø har studert Executive master of Management ved BI, har hovedfag i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og er offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i ledelse og administrasjon. Bente har arbeidet klinisk på Medisinsk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og hatt lederstilling innen pleie/omsorg i Bergen kommune.

Hun har arbeidet med IKT innenfor spesialisthelsetjenesten siden 1999 og var da med på innføring av elektronisk journal, samt prosjektleder for ulike IKT-innføringsprosjekter. Hun har videre hatt ulike lederstillinger og deltatt i styringsgrupper ved Helse Vest IKT og IT-avdelingen på Haukeland universitetssjukehus. Det siste halvannet år har hun vært konstituert IKT-sjef ved Haukeland universitetssjukehus.

Bente har de siste 6-8 årene representert Helse Vest i Nasjonal IKT sitt kliniske fagforum.

Bente på Linkedin: https://no.linkedin.com/in/bente-s-nedreb%C3%B8-847a791

 

Hege Rob Moi begynner som porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT HF


Hege er utdannet siviløkonom fra NHH og begynte etter endt utdanning som konsulent hos PwC Consulting/IBM Consulting med prosjekter innen forbedring og effektivisering av virksomheter. Etter 6 år som konsulent var hun 4 år i Helse Bergen der hovedfokus var pasientforløp, prosjektmetodikk, og strategi.

De siste 8 årene har Hege jobbet i oljebransjen med ledelse og fasilitering av flere større endrings- og forbedringsprosjekter. Hege kommer fra stillingen som leder for Global Standard i Odfjell Drilling hvor hun hadde ansvar for implementering av felles arbeidsprosesser og integrert ERP-system globalt.

Hege begynner i stillingen 18.08.2016