Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes (innkjøpsprosjekt)

Det nasjonale prosjektet som skulle anskaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets AMK-sentraler, stoppes.

​Prosjektet skulle anskaffe et felles system til bruk ved landets AMK-sentraler, uavhengig av hvordan disse er bemannet og organisert. Dette har stilt strenge krav til en robust teknisk løsning. Gjennom prosjektet har det vært vanskelig å få bekreftet at det finnes en ferdig løsning som kunne dekke det nødvendige behovet - med en håndterbar kompleksitet og risiko. Styret har dermed besluttet å stoppe prosessen.

- Dette har vært et krevende prosjekt med høy grad av involvering av fagmiljøene landet over. Selv om arbeidet nå stoppes, har vi gjennom prosjektet etablert et solid kunnskapsgrunnlag for AMK-teknologi som uansett har høy verdi, enten det blir regionale prosjekter eller et nytt nasjonalt prosjekt på et senere tidspunkt, sier Hilde Brit Christiansen, styreleder i Nasjonal IKT HF.

Christiansen sier at styret har vært svært opptatt av at prosjektet gjennom prosessen med tilbyderne kunne bekrefte én ferdig løsning, som kunne demonstreres med så lav kompleksitet og risiko som mulig. Styret har innhentet en ekstern bistand i forbindelse med denne vurderingen. - Oppsummeringen i denne fasen vitner om en så høy kompleksitet og risiko at styret har konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gå videre med prosjektet.

Prosjektorganisasjonen er i ferd med å bli innkalt til en gjennomgang av avslutningen av prosjektet.

Nasjonal IKT HF takker tilbyderne for den innsatsen de har nedlagt i anskaffelsen. Det har blitt gjennomført møter med alle tilbyderne, og man er i prosess med å avvikle anskaffelsen.

Mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig når de berørte aktørene er informert.