Ledig stilling

Nasjonal IKT HF trenger flere nøkkelressurser til å realisere felles IKT-strategi i spesialisthelsetjenesten.

 

Nasjonal IKT HF er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Nasjonal IKT HF har som oppdrag å gi retning for IKT-utvikling, være en drivende og fremtidsrettet kraft innen e-helse i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale prosjekter, og til dialog og samarbeid med relevante interessenter. Foretaket skal også styrke samordningen mellom de fire helseregionene og sørge for økt IKT-samhandling mellom sykehusene i Norge.

Vi søker nøkkelressurser til følgende stilling:

Virksomhetsarkitekt

Nasjonal IKT har etablert en enhet for virksomhetsarkitektur som et strategisk virkemiddel for å skape felles retningslinjer for IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten.  Foruten god virksomhetsforståelse, må de rette kandidatene også ha praktisk erfaring fra konkrete IKT-leveranser.

Arbeidsoppgavene vil omfatte utvikling av felles arkitektur, og deltagelse i felles nasjonale prosjekter for spesialisthelsetjenesten.
Vi søker en personer som behersker en eller flere arkitekturdisipliner som:
  1. Forretningsarkitektur
  2. Informasjonsarkitektur
  3. Applikasjonsarkitektur
  4. Sikkerhetsarkitektur

 For stillingen søker vi personer med relevant utdanning på masternivå og minimum 5 års erfaring med bruk av IKT i komplekse organisasjoner. Du bør har god virksomhetsforståelse knyttet til utvikling av moderne digitale løsninger, gjerne med TOGAF-sertifisering. Kunnskap om helse- og omsorgssektoren vil være en fordel.

Vi søker deg som blir inspirert av å utvikle virksomheter. Våre ansatte er fremoverlente med interesse for e-helse.  Vi ønsker at du evner å ta frem målbilder basert på strategier og omsette dette i konkrete handlingsplaner og prosjekter. I samspill med regionene skal du være bindeledd mellom strategi og prosjektgjennomføring.
 
Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av behov, kompetanse og rolle.  Du har lederegenskaper med erfaring fra strategisk rådgivning, og kan utarbeide overordnede arkitekturbeskrivelser. Det er viktig med svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. 

Spesialisthelsetjenesten er en kompleks struktur, så det er viktig at du evner å navigere og søke forankring for oppgaver som skal løses.  Du må også være i stand til, og motivert for, å tilegne deg forståelse for ulike kliniske fagområder.
Vi har tett samhandling med de fire helseregionene og andre sentrale aktører i sektoren.  Dette betyr at noe reiseaktivitet må påregnes.  

Ta gjerne uforpliktende kontakt med administrerende direktør Gisle Fauskanger, tlf. 918 95 590. Merket søknad og CV sendes post@nasjonalikt.no snarest.