Jan Eirik Olsen konstitueres som administrerende direktør

Jan Eirik Olsen har takket ja til stillingen som konstituert administrerende direktør i Nasjonal IKT HF. Han tiltrer stillingen 9. november 2018.

Jan Eirik Olsen

Olsen har vært ansatt som porteføljeansvarlig i Nasjonal IKT HF siden januar 2015, og har ledet arbeidet med å koordinere prosjektporteføljen mot de fire helseregionene og Direktoratet for E-helse.

Tidligere har han arbeidet med IKT i helsesektoren og vært teknologi- og strategikonsulent. Jan Eirik Olsen har over 20 års erfaring med digitalisering og teknologiledelse. Han har forøvrig mastergrad i både teknologiledelse og i elektronikk og telekommunikasjon.

Styreleder Hilde Brit Christiansen er glad for at Jan Eirik Olsen har takket ja til å lede Nasjonal IKT HF videre, etter at Gisle Fauskanger har valgt å ta på seg nye lederoppgaver utenfor helsesektoren.