Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 2017

​KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. I 2017 arrangeres konferansen på Flesland i Bergen. Målgruppen for konferansen er de med interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Konferansen har fokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Hovedtema i år er: «Fremtidens helse- teknologi som mulighet».

Tema som inngår i dette er: Helseplattformen, nasjonale løsninger, pasientsikkerhet, brukersentrerte løsninger og nye trender som den 4. industrielle revolusjon i helsevesenet.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Velkommen til to spennende dager i Bergen!

Med vennlig hilsen på vegne av programkomiteen
Bente S. Nedrebø, Nasjonal IKT HF
Leif Erik Bohne, Haukeland universitetssjukehus

Vi takker Helse Vest IKT for gode innspill til programmet.