Felles oversikt over IKT-porteføljene

​I felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten (les her) er et strategitiltak å koordinere IKT-porteføljer:
Nasjonal IKT HF skal holde oversikt over spesialisthelsetjenestens samlede IKT portefølje herunder pågående prosjekter/initiativer og nye prosjektidéer / kandidater under planlegging/vurdering, samt ivareta og følge opp spesialisthelsetjenestens felles grensesnitt mot andre aktører som eksempelvis kommunal sektor og Helsedirektoratet. På denne måten vil det kunne identifiseres flere relevante felles initiativer, og oppnås høyere grad av samordning av programmer/prosjekter.

Nasjonal IKT har sammen med porteføljefunksjonene i helseregionene utarbeidet en felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene for å kunne identifisere flere relevante felles initiativer, og oppnå høyere grad av samordning av prosjekter. Oversikten oppdateres og publiseres to ganger i året.