Nyheter

​Alle nyheter

Nasjonal IKT HF blir avviklethttps://nasjonalikt.no/nyheter/nasjonal-ikt-hf-blir-avvikletNasjonal IKT HF blir avvikletDe regionale helseforetakene har vedtatt en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF. Regionene ønsker å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten gjennom. andre formaliserte samarbeidsarenaer28.08.2019 05:37:21
Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFhttps://nasjonalikt.no/nyheter/foreslar-en-styrt-avvikling-av-nasjonal-ikt-hfForeslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HFDe regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten. 15.05.2019 04:53:24
Trenger du en referansemodell?https://nasjonalikt.no/nyheter/trenger-du-en-referansemodellTrenger du en referansemodell?Fagforum for arkitektur i Nasjonal IKT har i 2018 oppdatert og publisert referansemodeller for kapabiliteter og prosesser i spesialisthelsetjenesten. Referansemodellene finner du på «Kilden» (kilden.sykehusene.no).<img alt="" src="/PublishingImages/Referansemodell.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.01.2019 11:35:30
Konseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er leverthttps://nasjonalikt.no/prosjekter/elektronisk-datafangst-til-pasientsikkerhetsprogrammet/konseptrapport-for-pasientsikkerhetsarbeid-er-levertKonseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er levertProsjektet ‘Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet’ går nå over i planleggingsfasen, der en skal starte konkret planlegging for å få på plass elektronisk datafangst for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.<img alt="" src="/PublishingImages/Gro%20Sævil%20Haldorsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.01.2019 18:50:41
Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HFhttps://nasjonalikt.no/nyheter/ny-administrerende-direktor-i-sykehusbygg-hfNy administrerende direktør i Sykehusbygg HFStyret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019.<img alt="" src="/PublishingImages/Adm.%20dir%20Sykehusbygg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.11.2018 11:18:10
Prosjekt Robust Mobilt Helsenett utvider gjennomføringsfasenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-utvider-gjennomforingsfasenProsjekt Robust Mobilt Helsenett utvider gjennomføringsfasenGjennomføringsfasen av prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) ble startet januar 2018. Gjennom arbeidet i perioden februar – juni ble det klart at det var behov å utvide den opprinnelige planen for gjennomføringsfasen. 06.11.2018 23:00:00
Jan Eirik Olsen konstitueres som administrerende direktørhttps://nasjonalikt.no/nyheter/jan-eirik-olsen-konstitueres-som-administrerende-direktorJan Eirik Olsen konstitueres som administrerende direktørJan Eirik Olsen har takket ja til stillingen som konstituert administrerende direktør i Nasjonal IKT HF. Han tiltrer stillingen 9. november 2018. <img alt="" src="/PublishingImages/Jan%20EIrik.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.11.2018 07:56:06
Prosjektet Digital patologi er godt i gang med gjennomføringsfasenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/digital-patologi-gjennomforingsfase/prosjektet-digital-patologi-er-godt-i-gang-med-gjennomforingsfasenProsjektet Digital patologi er godt i gang med gjennomføringsfasenFormålet med prosjektet Digital patologi er å tilrettelegge for lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger. Prosjektet er nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT HF.12.10.2018 09:25:50
Intervju med delprosjektleder for Helhetlig virksomhethttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/nyheter-fra-digital-patologiaspx/intervju-med-delprosjektleder-for-helhetlig-virksomhetIntervju med delprosjektleder for Helhetlig virksomhet"Jeg har siden mai blitt kjent med fantastiske, motiverte og løsningsorienterte medarbeidere i dette prosjektet."10.09.2018 14:49:15
Gisle Fauskanger takker av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HFhttps://nasjonalikt.no/nyheter/gisle-fauskanger-takker-av-som-administrerende-direktor-i-nasjonal-ikt-hfGisle Fauskanger takker av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HFEtter fire år har Gisle Fauskanger valgt å takke av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HF.16.08.2018 22:00:00
Kick-off møte i Trondheimhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/kick-off-mote-i-trondheimKick-off møte i TrondheimStyret til Nasjonal IKT besluttet 22. mars oppstart av første gjennomføringsfase for prosjektet Digital Patologi, og prosjektet gjennomførte Kick-off 22.–23. mai i Trondheim. 12.08.2018 22:00:00
Prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) starter ‘Gjennomføringsfasen’https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-rmh-starter-gjennomforingsfasenProsjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) starter ‘Gjennomføringsfasen’ ‘Robust Mobilt Helsenett’ er et prosjekt i regi av Nasjonal IKT (NIKT), som går ut på å etablere en felles løsning for mobil datakommunikasjon til bruk for den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene. 09.02.2018 18:16:35
Nytt fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur i helseregionenehttps://nasjonalikt.no/kunnskap/kilden-e-helse-bibliotek/nytt-fagnettverk-for-ikt-sikkerhetsarkitektur-i-helseregioneneNytt fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur i helseregioneneFagnettverket har som formål å bidra til erfaringsutveksling mellom helseregionene for bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT-sikkerhetsarkitektur.20.11.2017 13:35:12
Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norgehttps://nasjonalikt.no/prosjekter/automatisk-melding-om-fodsel/automatisk-fodselsnummer-til-alle-nyfodte-i-hele-norgeAutomatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele NorgeAlle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle. 03.07.2017 22:00:00
Avslutning av innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsninghttps://nasjonalikt.no/nyheter/avslutning-av-innkjopsprosjektet-for-ny-amk-losningAvslutning av innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsningStyreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen, understreker at beslutningen som er tatt er å stanse et innkjøpsprosjekt i den dialogbaserte anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning. 02.06.2017 08:53:09
Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes (innkjøpsprosjekt)https://nasjonalikt.no/nyheter/nasjonalt-amk-prosjekt-stoppes-innkjopsprosjektNasjonalt AMK-prosjekt stoppes (innkjøpsprosjekt)Det nasjonale prosjektet som skulle anskaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets AMK-sentraler, stoppes. 30.05.2017 22:00:00
Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenestenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digitale-innbyggertjenester/digitale-innbyggertjenester-i-spesialisthelsetjenestenDigitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenestenDet er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...04.05.2017 22:00:00
Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 2017https://nasjonalikt.no/nyheter/fremtidens-helse-teknologi-som-mulighet-bergen-5-6-april-2017Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 201716.01.2017 14:46:24
Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timerhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/automatisk-melding-om-fodsel/hele-80-av-landets-nyfodte-far-na-fodselsnummer-i-lopet-av-fa-timerHele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timerUtvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel».<img alt="" src="/PublishingImages/Automatisk%20tildeling%20av%20fødselsnummer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;" />19.12.2016 23:00:00
Prosjekt «Robust Mobilt Helsenett» inviterer aktuelle leverandører til dialogmøtehttps://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-inviterer-aktuelle-leverandorer-til-dialogmoteProsjekt «Robust Mobilt Helsenett» inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte<img alt="" src="/PublishingImages/Tiltak%2062%20-%20Konsept%20RMH.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />14.12.2016 23:00:00
Dialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMKhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/ny-teknologi-amk/dialog-med-leverandorene-bidrar-til-bedre-teknologilosning-for-amkDialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMKProsjektet som skal anskaffe ny teknologi til AMK-sentralene gjennomføres etter anskaffelsesformen «konkurransepreget dialog». Her kan du lese mer om prosessen, og hva som avklares i de ulike dialogfasene gjennom anskaffelsesprosessen.<img alt="" src="/PublishingImages/Ny%20teknologi%20AMK%20-%20diagram.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;" />20.11.2016 23:00:00
Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepterhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/avsluttede-prosjekter/innfore-elektronisk-oppgjorsordning-for-h-resepter/innforing-av-elektronisk-oppgjorsordning-for-h-resepterInnføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepterInnføringen av ny elektronisk oppgjørsordning for H-resepter har nå startet, og de første helseforetakene har allerede mottatt sin første EHF-faktura i den nye ordningen.<img alt="" src="/PublishingImages/Piller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />27.10.2016 22:00:00
Felles oversikt over IKT-porteføljenehttps://nasjonalikt.no/nyheter/felles-oversikt-over-ikt-portefoljeneFelles oversikt over IKT-porteføljeneNasjonal IKT har sammen med porteføljefunksjonene i helseregionene utarbeidet en felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene for å kunne identifisere flere relevante felles initiativer, og oppnå høyere grad av samordning av prosjekter. <img alt="" src="/PublishingImages/COLOURBOX4439373.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />25.10.2016 22:00:00
Nasjonal IKT har fått nye nettsiderhttps://nasjonalikt.no/nyheter/nasjonal-ikt-har-fatt-nye-nettsiderNasjonal IKT har fått nye nettsider31. august lanserte Nasjonal IKT HF nye nettsider.<img alt="" src="/PublishingImages/framsiden%202.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />30.08.2016 22:00:00
Ny teknologi AMKhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/ny-teknologi-amk/ny-teknologi-amkNy teknologi AMKProsjektet «Ny teknologi AMK» skal anskaffe ny, felles IT løsning til landets AMK sentraler. Her finner du overordnet informasjon om prosjektet.06.07.2016 12:57:27
Ny nasjonal IKT-strategihttps://nasjonalikt.no/nyheter/ny-nasjonal-ikt-strategiNy nasjonal IKT-strategiNasjonal IKT har sammen med de fire helseregionene laget en ny nasjonal strategi for IKT. Nå maner de til felles dugnad.<img alt="" src="/PublishingImages/Gisle%20Fauskanger%201.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2016 23:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.