Nyheter

​Alle nyheter

KlinIKT 2019https://nasjonalikt.no/nyheter/klinikt-2019KlinIKT 2019KlinIKT 2019, 3.- 4. april IKT i helsesektoren – fra frustrasjon til optimisme?11.02.2019 13:46:10
Trenger du en referansemodell?https://nasjonalikt.no/nyheter/trenger-du-en-referansemodellTrenger du en referansemodell?Fagforum for arkitektur i Nasjonal IKT har i 2018 oppdatert og publisert referansemodeller for kapabiliteter og prosesser i spesialisthelsetjenesten. Referansemodellene finner du på «Kilden» (kilden.sykehusene.no).<img alt="" src="/PublishingImages/Referansemodell.jpg" style="BORDER:0px solid;" />18.01.2019 11:35:30
Konseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er leverthttps://nasjonalikt.no/prosjekter/elektronisk-datafangst-til-pasientsikkerhetsprogrammet/konseptrapport-for-pasientsikkerhetsarbeid-er-levertKonseptrapport for pasientsikkerhetsarbeid er levertProsjektet ‘Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet’ går nå over i planleggingsfasen, der en skal starte konkret planlegging for å få på plass elektronisk datafangst for innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet.<img alt="" src="/PublishingImages/Gro%20Sævil%20Haldorsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.01.2019 18:50:41
Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HFhttps://nasjonalikt.no/nyheter/ny-administrerende-direktor-i-sykehusbygg-hfNy administrerende direktør i Sykehusbygg HFStyret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019.<img alt="" src="/PublishingImages/Adm.%20dir%20Sykehusbygg.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.11.2018 11:18:10
Prosjekt Robust Mobilt Helsenett utvider gjennomføringsfasenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-utvider-gjennomforingsfasenProsjekt Robust Mobilt Helsenett utvider gjennomføringsfasenGjennomføringsfasen av prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) ble startet januar 2018. Gjennom arbeidet i perioden februar – juni ble det klart at det var behov å utvide den opprinnelige planen for gjennomføringsfasen. 06.11.2018 23:00:00
Jan Eirik Olsen konstitueres som administrerende direktørhttps://nasjonalikt.no/nyheter/jan-eirik-olsen-konstitueres-som-administrerende-direktorJan Eirik Olsen konstitueres som administrerende direktørJan Eirik Olsen har takket ja til stillingen som konstituert administrerende direktør i Nasjonal IKT HF. Han tiltrer stillingen 9. november 2018. <img alt="" src="/PublishingImages/Jan%20EIrik.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.11.2018 07:56:06
Prosjektet Digital patologi er godt i gang med gjennomføringsfasenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/digital-patologi-gjennomforingsfase/prosjektet-digital-patologi-er-godt-i-gang-med-gjennomforingsfasenProsjektet Digital patologi er godt i gang med gjennomføringsfasenFormålet med prosjektet Digital patologi er å tilrettelegge for lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger. Prosjektet er nasjonalt prosjekt i regi av Nasjonal IKT HF.12.10.2018 09:25:50
Intervju med delprosjektleder for Helhetlig virksomhethttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/nyheter-fra-digital-patologiaspx/intervju-med-delprosjektleder-for-helhetlig-virksomhetIntervju med delprosjektleder for Helhetlig virksomhet"Jeg har siden mai blitt kjent med fantastiske, motiverte og løsningsorienterte medarbeidere i dette prosjektet."10.09.2018 14:49:15
Gisle Fauskanger takker av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HFhttps://nasjonalikt.no/nyheter/gisle-fauskanger-takker-av-som-administrerende-direktor-i-nasjonal-ikt-hfGisle Fauskanger takker av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HFEtter fire år har Gisle Fauskanger valgt å takke av som administrerende direktør i Nasjonal IKT HF.17.08.2018 08:13:21
Kick-off møte i Trondheimhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/kick-off-mote-i-trondheimKick-off møte i TrondheimStyret til Nasjonal IKT besluttet 22. mars oppstart av første gjennomføringsfase for prosjektet Digital Patologi, og prosjektet gjennomførte Kick-off 22.–23. mai i Trondheim. 12.08.2018 22:00:00
Oslo åpen plattform-dag 13. septemberhttps://nasjonalikt.no/oslo-apen-plattform-dag-13-septemberOslo åpen plattform-dag 13. septemberHva er egentlig en åpen plattform, og hva kan den gi av gevinster? Nasjonal IKT er medarrangør for Oslo åpen plattform-dag 13. september 2018.05.06.2018 12:18:58
Vi trenger dyktige virksomhetsarkitekterhttps://nasjonalikt.no/nyheter/vi-trenger-dyktige-virksomhetsarkitekterVi trenger dyktige virksomhetsarkitekterVi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser. Nasjonal IKT HF har etablert en enhet for virksomhetsarkitektur som har som hovedoppgave å skape felles retningslinjer for IKT løsninger i spesialisthelsetjenesten.08.03.2018 12:43:24
Vi trenger dyktige porteføljeansvarligehttps://nasjonalikt.no/nyheter/vi-trenger-dyktige-portefoljeansvarligeVi trenger dyktige porteføljeansvarligeVi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser. Nasjonal IKT har ansvar for porteføljestyring av prosjekter og programmer. 07.03.2018 23:00:00
Prosjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) starter ‘Gjennomføringsfasen’https://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-rmh-starter-gjennomforingsfasenProsjekt Robust Mobilt Helsenett (RMH) starter ‘Gjennomføringsfasen’ ‘Robust Mobilt Helsenett’ er et prosjekt i regi av Nasjonal IKT (NIKT), som går ut på å etablere en felles løsning for mobil datakommunikasjon til bruk for den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene. 09.02.2018 18:16:35
Nytt fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur i helseregionenehttps://nasjonalikt.no/kunnskap/kilden-e-helse-bibliotek/nytt-fagnettverk-for-ikt-sikkerhetsarkitektur-i-helseregioneneNytt fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur i helseregioneneFagnettverket har som formål å bidra til erfaringsutveksling mellom helseregionene for bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT-sikkerhetsarkitektur.20.11.2017 13:35:12
Planleggingsfasen i Digital patologi har startethttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/digital-patologi-planleggingsfasen/planleggingsfasen-i-digital-patologi-har-startetPlanleggingsfasen i Digital patologi har startetProsjektgruppen er i gang med å planlegge prosjektgjennomføring av flere forslag som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk. 16.10.2017 22:00:00
Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norgehttps://nasjonalikt.no/prosjekter/automatisk-melding-om-fodsel/automatisk-fodselsnummer-til-alle-nyfodte-i-hele-norgeAutomatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele NorgeAlle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle. 03.07.2017 22:00:00
Avslutning av innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsninghttps://nasjonalikt.no/nyheter/avslutning-av-innkjopsprosjektet-for-ny-amk-losningAvslutning av innkjøpsprosjektet for ny AMK-løsningStyreleder i Nasjonal IKT, Hilde Brit Christiansen, understreker at beslutningen som er tatt er å stanse et innkjøpsprosjekt i den dialogbaserte anskaffelsesprosessen som har pågått for ny AMK-løsning. 02.06.2017 08:53:09
Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes (innkjøpsprosjekt)https://nasjonalikt.no/nyheter/nasjonalt-amk-prosjekt-stoppes-innkjopsprosjektNasjonalt AMK-prosjekt stoppes (innkjøpsprosjekt)Det nasjonale prosjektet som skulle anskaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets AMK-sentraler, stoppes. 30.05.2017 22:00:00
Raskere og sikrere diagnostikkhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digital-patologi/digital-patologi-konseptfase/raskere-og-sikrere-diagnostikkRaskere og sikrere diagnostikkKonseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...22.05.2017 22:00:00
Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenestenhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/digitale-innbyggertjenester/digitale-innbyggertjenester-i-spesialisthelsetjenestenDigitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenestenDet er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...04.05.2017 22:00:00
Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 2017https://nasjonalikt.no/nyheter/fremtidens-helse-teknologi-som-mulighet-bergen-5-6-april-2017Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 201716.01.2017 14:46:24
Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timerhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/automatisk-melding-om-fodsel/hele-80-av-landets-nyfodte-far-na-fodselsnummer-i-lopet-av-fa-timerHele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timerUtvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel».<img alt="" src="/PublishingImages/Automatisk%20tildeling%20av%20fødselsnummer.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;" />19.12.2016 23:00:00
Prosjekt «Robust Mobilt Helsenett» inviterer aktuelle leverandører til dialogmøtehttps://nasjonalikt.no/prosjekter/robust-mobilt-helsenett/robust-mobilt-helsenett-gjennomforing/prosjekt-robust-mobilt-helsenett-inviterer-aktuelle-leverandorer-til-dialogmoteProsjekt «Robust Mobilt Helsenett» inviterer aktuelle leverandører til dialogmøte<img alt="" src="/PublishingImages/Tiltak%2062%20-%20Konsept%20RMH.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />14.12.2016 23:00:00
Dialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMKhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/ny-teknologi-amk/dialog-med-leverandorene-bidrar-til-bedre-teknologilosning-for-amkDialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMKProsjektet som skal anskaffe ny teknologi til AMK-sentralene gjennomføres etter anskaffelsesformen «konkurransepreget dialog». Her kan du lese mer om prosessen, og hva som avklares i de ulike dialogfasene gjennom anskaffelsesprosessen.<img alt="" src="/PublishingImages/Ny%20teknologi%20AMK%20-%20diagram.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;" />20.11.2016 23:00:00
Innføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepterhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/avsluttede-prosjekter/innfore-elektronisk-oppgjorsordning-for-h-resepter/innforing-av-elektronisk-oppgjorsordning-for-h-resepterInnføring av elektronisk oppgjørsordning for H-resepterInnføringen av ny elektronisk oppgjørsordning for H-resepter har nå startet, og de første helseforetakene har allerede mottatt sin første EHF-faktura i den nye ordningen.<img alt="" src="/PublishingImages/Piller.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />27.10.2016 22:00:00
Felles oversikt over IKT-porteføljenehttps://nasjonalikt.no/nyheter/felles-oversikt-over-ikt-portefoljeneFelles oversikt over IKT-porteføljeneNasjonal IKT har sammen med porteføljefunksjonene i helseregionene utarbeidet en felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene for å kunne identifisere flere relevante felles initiativer, og oppnå høyere grad av samordning av prosjekter. <img alt="" src="/PublishingImages/COLOURBOX4439373.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />25.10.2016 22:00:00
Nasjonal IKT har fått nye nettsiderhttps://nasjonalikt.no/nyheter/nasjonal-ikt-har-fatt-nye-nettsiderNasjonal IKT har fått nye nettsider31. august lanserte Nasjonal IKT HF nye nettsider.<img alt="" src="/PublishingImages/framsiden%202.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />30.08.2016 22:00:00
Ny teknologi AMKhttps://nasjonalikt.no/prosjekter/ny-teknologi-amk/ny-teknologi-amkNy teknologi AMKProsjektet «Ny teknologi AMK» skal anskaffe ny, felles IT løsning til landets AMK sentraler. Her finner du overordnet informasjon om prosjektet.06.07.2016 12:57:27
Ny nasjonal IKT-strategihttps://nasjonalikt.no/nyheter/ny-nasjonal-ikt-strategiNy nasjonal IKT-strategiNasjonal IKT har sammen med de fire helseregionene laget en ny nasjonal strategi for IKT. Nå maner de til felles dugnad.<img alt="" src="/PublishingImages/Gisle%20Fauskanger%201.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2016 23:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.