Kliniske informasjonsmodeller

Nasjonal IKT benytter openEHR arketyper for å strukturere klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten. En arketype kan beskrives som en liten informasjonsmodell av et klinisk begrep eller konsept.

Arketypeforvaltningen i Nasjonal IKT består av Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper (NRUA) med sekretariat. Arketypene publiseres og gjennomgår faglig forankring på http://arketyper.no.

openEHR arketyper er basert på spesifikasjoner som eies av openEHR Foundation, men er tilgjengelige under fri lisens. Arketyper er uavhengige av leverandører og deres valgte teknologier for lagring, presentasjon og utveksling.

 

Arketypen Problem/diagnose
Eksempel på en arketype: Problem/diagnose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arketyper kan enkelt oppdateres ved behov, og terskelen for klinisk personell å kunne bidra til definisjon av dem er lav. Arketyper er derfor velegnet for å være basis for elektronisk journalløsninger fordi definisjonen av dataene er gjort av klinikere selv, vil være stabil over tid, er fritt tilgjengelig og er ikke låst til en enkelt leverandør eller teknologi.

Les alt om informasjonsmodeller

Fant du det du lette etter?