Nytt fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur i helseregionene

Nasjonal IKT sitt Fagforum for arkitektur vedtok 19. oktober å opprette et fagnettverk for IKT-sikkerhetsarkitektur.

​Fagnettverket har som formål å bidra til erfaringsutveksling mellom helseregionene for bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT-sikkerhetsarkitektur. Formålet med nettverket er kunnskaps- og erfaringsdeling innen god praksis på dette aktuelle fagfeltet, samt å dele nyheter, status og planer.


Leder for det nye fagnettverket er Eva Skipenes fra Helse Nord IKT. Hun har betydelig erfaring innen sikkerhetsarbeid fra flere sektorer, og er sertifisert i SABSA. Hun jobber i dag som sikkerhetsarkitekt i Regionalt arkitekturkontor i Helse Nord, og i prosjektet Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS).

Fra før har Fagforum for arkitektur etablert Fagnettverk for informasjonsarkitektur som ledes av Øivind Skeidsvoll Solvang fra Helse Vest, og Fagnettverk for prosessarkitektur som ledes av Carl Niklas Falk-Andersson fra Helse Nord. Alle fagnettverkene har uformell stil, og medlemmer er pådrivere for aktiviteter.

Les mer om fagnettverkene, og hvordan du kan bli medlem på https://kilden.sykehusene.no/x/RwBYAg.