FMK

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre er et rådgivende forum og skal bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø.

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF skal bl.a.: 

  • Bidra til at det finnes et velfungerende felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

  • Vurdere og anbefale aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, for godkjenning av den interregionale styringsgruppen 

  • Vurdere og anbefale aktuelle teknologiske løsninger, inkludert leveringsevne.  

  • Sørge for tilgjengelig informasjon om aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

  • Holde oversikt over valg av teknisk løsning og på etterspørsel gi råd vedrørende valg av teknisk løsning til databehandlingsansvarlige.  

  • Være rådgivende organ hva gjelder strategiske spørsmål vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I saker av IKT-teknisk karakter skal FMK forberede behandling i styringsgruppen. 

  • Etter avtale være rådgivende overfor relevante nasjonale råd og utvalg i spørsmål som er direkte relevante for tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre.

Mandat til FMK

Retningslinjer for tildeling av midler og søknadskjema


Sammensetning

 

Jørn Hanssen (Leder)                 Gunnar Jårvik  (Sekretariat)      
Nasjonal IKT HF                          Nasjonal IKT HF           

Bent Olav Økland                       Per Haug              
Helse Vest                                    Helse Midt-Norge              

Are Edvardsen                             Sissel Jor   
Helse Nord                                   Helse Sør-Øst

Philip Andre Skau                        Heidi Talsethagen      
Nasjonalt servicemiljø (SKDE)    Nasjonalt servicemiljø (SKDE)     

Observatører:

Ågot Ligaarden, Norsk Helsenett

Nils Gullhaug, Direktoratet for e-helse

Jan Nygård, Kreftregistret

      


 

Fant du det du lette etter?