Systemeierforum

SEF

Systemeierforum er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samordne god praksis for implementering, bruk og forvaltning av dagens kliniske informasjonssystemer.

​Systemeierforum har to fokusområder:

1.  Samhandling med leverandør og interessentgrupper

2. Erfaringsdeling og samordning mellom regionene

Mandat - Systemeierforum (v3.1).pdf

Systemeierforum koordinerer ulike grupper og nettverk som arbeider med bruk og forvaltning av dagens EPJ på tvers av RHFene. Følgende forvaltningsgrupper rapporterer til Systemeierforum og bemannes med leder/sekretær finansiert av Nasjonal IKT HF:

1. Journalstruktur og tilgangsstyring - Ikke aktiv

Hovedmål: Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og IT-systemer.

NIKT SEF Journalstruktur og tilgangsstyring 1.1.1.pdf

2. Arketypeforvaltning

Hovedmål: Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med så høy kvalitet som mulig.

NIKT SEF Arketypeforvaltning - Mandat v.1.2.pdf

John Tore Valand Sekretariat NRUA
Silje Ljosland Bakke Sekretariat NRUA
Vebjørn Arntzen Sekretariat NRUA

3. PAS/EPJ-Systemsvikt

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe mot svikt i pasientadministrativt arbeid skal samordne felles nasjonale tiltak mot systemsvikt knyttet til bruk av PAS/EPJ-system, og gi innstillinger til felles beste praksis for organisatoriske rutiner og opplæring til EPJ Systemeierforum.

NIKT SEF Forvaltningsgruppe for kvalitet i pasientadministrativt arbeid - Mandat v1.3.pdf

Berit Trøgstad Bungum Helse Sør-Øst (leder)
Linda Hov Sunde Helse Vest
Rut Naversen Helse Midt-Norge
Tom Dahlberg Helse Nord
Toril Karin Orrestad Helse Sør-Øst

4. Samordningsforum for DIPS Arena - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs samordningsråd for DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene og sørge for å gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver.

NIKT SEF Samordningsråd ARENA - Mandat v.1.3.pdf

5. Samordning av rapporteringskodeverk - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Sørge for nødvendig koordinering av ressurspersoner fra RHF slik at spesialisthelsetjenesten samlet kan bidra inn i helsedirektoratets arbeid med reduksjon og forenkling rapporteringskrav.

NIKT SEF Forvaltningsgruppe for samordning av rapporteringskodeverk - Mandat 1.3.pdf

6. Forvaltningsforum for talegjenkjenning (TGK)

Hovedoppgave: Etablere god praksis for bruk av talegjenkjenning og samordner forvaltning av talegjenkjenning gjennom rammeavtalen som regionene har sammen overfor leverandøren Max Manus AS.

NIKT SEF Forvaltningsforum for talegjenkjenning - Mandat 1.0.pdf

Ørjan Andersen Helse Vest RHF (leder)

Sun Hao Helse Vest RHF 

Dan Sølvfester Andersen Helse Nord RHF

Elin Marie Berild Helse Nord RHF

Hanne-Therese Ridderseth Helse Nord RHF

Kari Sæterøy Helse Sør-Øst

Oskar Aanonsen Helse Sør-Øst

Tone M. Selnes Lorentzen Helse Midt-Norge RHF

Anne-Kathrine Kvam Helse Midt-Norge RHF

Jonas Ali Ghanizadeh Sykehusinnkjøp HF

Gunnar Jårvik Nasjonal IKT HF (Sekretær)


Sammensetning

Systemeierforum medlemmer

​Gunnar Jårvik   (leder)

Nasjonal IKT HF

Knut Fagerlund  (sekretariat)

Nasjonal IKT HF

​Tone M. Selnes Lorentzen

Helse Midt-Norge RHF

Geir Vikestrand

Helse Midt-Norge RHF

Bjørn-Even Schulz  

Helse Nord RHF

Hanne-Therese Ridderseth  

Helse Nord RHF

Andy Hyde

Helse Sør-Øst RHF


Ørjan Andersen

Helse Vest RHF

Vidar Råheim

Helse Vest RHF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.