SEF

Systemeierforum

Systemeierforum er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samordne god praksis for implementering, bruk og forvaltning av dagens kliniske informasjonssystemer.

​Systemeierforum har to fokusområder:

1.  Samhandling med leverandør og interessentgrupper

2. Erfaringsdeling og samordning mellom regionene

Mandat - Systemeierforum (v3.1).pdf

Systemeierforum koordinerer ulike grupper og nettverk som arbeider med bruk og forvaltning av dagens EPJ på tvers av RHFene. Følgende forvaltningsgrupper rapporterer til Systemeierforum og bemannes med leder/sekretær finansiert av Nasjonal IKT HF:

1. Journalstruktur og tilgangsstyring - Ikke aktiv

Hovedmål: Felles nasjonal journalstruktur, rollebenevnelser og tilgangsprinsipper for spesialisthelsetjenesten i Norge. Dette er en forutsetning for sikker og effektiv deling av informasjon mellom enheter og IT-systemer.

NIKT SEF Journalstruktur og tilgangsstyring 1.1.1.pdf

2. Arketypeforvaltning

Hovedmål: Forvalte et nasjonalt arketypebibliotek og sikre at arketyper som tas i bruk i Norge er designet med så høy kvalitet som mulig.

NIKT SEF Arketypeforvaltning - Mandat v.1.2.pdf

John Tore Valand Sekretariat NRUA
Silje Ljosland Bakke Sekretariat NRUA
Vebjørn Arntzen Sekretariat NRUA

3. PAS/EPJ-Systemsvikt

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs Forvaltningsgruppe mot svikt i pasientadministrativt arbeid skal samordne felles nasjonale tiltak mot systemsvikt knyttet til bruk av PAS/EPJ-system, og gi innstillinger til felles beste praksis for organisatoriske rutiner og opplæring til EPJ Systemeierforum.

NIKT SEF Forvaltningsgruppe for kvalitet i pasientadministrativt arbeid - Mandat v1.3.pdf

Berit Trøgstad Bungum Helse Sør-Øst (leder)
Linda Hov Sunde Helse Vest
Rut Naversen Helse Midt-Norge
Tom Dahlberg Helse Nord
Toril Karin Orrestad Helse Sør-Øst

4. Samordningsforum for DIPS Arena - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Nasjonal IKTs samordningsråd for DIPS Arena skal samordne prioriteringsprosessene og sørge for å gi innstilling til prioritet av utviklingsønsker, samt ivareta prioritering og fordeling av modellering mot nasjonale oppgaver.

NIKT SEF Samordningsråd ARENA - Mandat v.1.3.pdf

5. Samordning av rapporteringskodeverk - Ikke aktiv

Hovedoppgave: Sørge for nødvendig koordinering av ressurspersoner fra RHF slik at spesialisthelsetjenesten samlet kan bidra inn i helsedirektoratets arbeid med reduksjon og forenkling rapporteringskrav.

NIKT SEF Forvaltningsgruppe for samordning av rapporteringskodeverk - Mandat 1.3.pdf

6. Forvaltningsforum for talegjenkjenning (TGK)

Hovedoppgave: Etablere god praksis for bruk av talegjenkjenning og samordner forvaltning av talegjenkjenning gjennom rammeavtalen som regionene har sammen overfor leverandøren Max Manus AS.

NIKT SEF Forvaltningsforum for talegjenkjenning - Mandat 1.0.pdf

Ørjan Andersen Helse Vest RHF (leder)

Sun Hao Helse Vest RHF 

Dan Sølvfester Andersen Helse Nord RHF

Elin Marie Berild Helse Nord RHF

Hanne-Therese Ridderseth Helse Nord RHF

Kari Sæterøy Helse Sør-Øst

Oskar Aanonsen Helse Sør-Øst

Tone M. Selnes Lorentzen Helse Midt-Norge RHF

Anne-Kathrine Kvam Helse Midt-Norge RHF

Jonas Ali Ghanizadeh Sykehusinnkjøp HF

Gunnar Jårvik Nasjonal IKT HF (Sekretær)


Sammensetning

Systemeierforum medlemmer

​Gunnar Jårvik   (leder)

Nasjonal IKT HF

Knut Fagerlund  (sekretariat)

Nasjonal IKT HF

​Tone M. Selnes Lorentzen

Helse Midt-Norge RHF

Geir Vikestrand

Helse Midt-Norge RHF

Bjørn-Even Schulz  

Helse Nord RHF

Hanne-Therese Ridderseth  

Helse Nord RHF

Andy Hyde

Helse Sør-Øst RHF


Ørjan Andersen

Helse Vest RHF

Vidar Råheim

Helse Vest RHF

Fant du det du lette etter?