Strategiråd for Nasjonal IKT HF

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for strategisk koordinering, innstilling til prioritering samt forankring av en felles tilnærming til viktige spørsmål innen e-helse på interregionale og nasjonale områder.

Hovedformålet med Strategiråd for Nasjonal IKT er å bidra til bedre samordning, gjenbruk og høyere grad av standardisering innen e-helse mellom de fire helseregionene for å bidra til å oppnå gode og likeverdige helsetjenester.

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for strategisk koordinering, innstilling til prioritering samt forankring av en felles tilnærming til viktige spørsmål innen e-helse på interregionale og nasjonale områder.

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for å drøfte helseregionenes ulike synspunkter og perspektiv på interregionale og nasjonale områder.

Strategirådet består av bestiller og utfører på IKT-siden i de fire regionale helseforetakene, samt observatører fra Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og ledere for de ulike forumene i Nasjonal IKT HF.

Sammensetning


 

Gisle Fauskanger - Leder    Per Meinlich
Nasjonal IKT HF                      Helse Sør-Øst RHF
 
Per Olav Skjesol                   Paul Gundersen             Bjørn Nilsen
Helse Midt-Norge RHF          HEMIT                                Helse Nord RHF
  
Oddbjørn Schei                    Geir Granerud                  Johnny Heggestad
Helse Nord IKT                       Helse Vest IKT                   Helse Vest RHF


Observatører:

Tim Papas                                      Bente S. Nedrebø                                  Gunnar Jårvik
Leder Fagforum for arkitektur    Leder Fagforum for klinisk IKT              Leder Systemeierforum

Jan Erik Olsen                                                           Kristin Bang                         
Leder Fagforum for porteføljestyring                    Direktoratet for e-helse


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.