Strategiråd for Nasjonal IKT HF

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for strategisk koordinering, innstilling til prioritering samt forankring av en felles tilnærming til viktige spørsmål innen e-helse på interregionale og nasjonale områder.

Hovedformålet med Strategiråd for Nasjonal IKT er å bidra til bedre samordning, gjenbruk og høyere grad av standardisering innen e-helse mellom de fire helseregionene for å bidra til å oppnå gode og likeverdige helsetjenester.

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for strategisk koordinering, innstilling til prioritering samt forankring av en felles tilnærming til viktige spørsmål innen e-helse på interregionale og nasjonale områder.

Strategiråd for Nasjonal IKT skal være en arena for å drøfte helseregionenes ulike synspunkter og perspektiv på interregionale og nasjonale områder.

Strategirådet består av bestiller og utfører på IKT-siden i de fire regionale helseforetakene, samt observatører fra Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og ledere for de ulike forumene i Nasjonal IKT HF.

Sammensetning

Nasjonal IKT HF

Jan Eirik Olsen - Leder

​Fredrik C. Birkenfeldt - Sekretariat

Helse Nord

​Bjørn Nilsen

​Anders Høydalsvik

​Helse Midt-Norge

Bjørn-Einar Kolstad

Per Olav Skjesol

Helse Vest IKT

Geir Granerud

Helse Sør-Øst

Per Meinich

​Observatører:

​​Tim Papas (Fagforum for arkitektur)

​Siv Ingebrigtsen (Direktoratet for e-helse)

​Gunnar Jårvik (Systemeierforum)

Bente Nedrebø (Fagforum for klinisk IKT)

​Ørjan Bye (Fagforum for porteføljestyring)

Sverre Fossen (Norsk Helsenett)

Fant du det du lette etter?